Kallis valija Kambja vallast, kallis toetaja!

213

Käesoleva aasta 20. oktoobril kohalike volikogude valimistel valimisliidu “Koduvald” nimekirjas Kambja vallavolikokku kandideerinud tänavad Sind suure usalduse eest.

Samas tunnetame suure usaldusega kaasnevat suurt vastutust.

Oma usaldusega olete andnud positiivse hinnangu meie siiani tehtud tööle valla juhtimisel.

Lubame, et ka eelseisval valitsemisperioodil õigustame teie usaldust valla arengu ja elu korraldamisel.

Tänu ja austusega valimisliit “Koduvald”

Kino maale