-7.2 C
Kambja
Pühapäev, 10.12.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivRahatarkus jõuab pankadest koolidesse

Rahatarkus jõuab pankadest koolidesse

Eelmisel aastal pandi alus traditsioonile, et pankade töötajad käivad aasta alguses ühel nädalal üle Eesti põhikoolide ja gümnaasiumi lõpuklassidele oma teadmisi ja kogemusi jagamas. Tänavu veebruari esimesel nädalal toimuv “Rahatarkuse päev” on Eesti Pangaliidu algatatud ettevõtmise jätk.

Põhjus tagasi tulla

Kogemused eelmisest aastast näitasid, et näidispere eelarve koostamisel hindasid õpilased paljudel juhtudel pere tulude suurust üle ning tunnis tehtud eelarve jäi miinusesse. Ka iseseisva elu lävepakul seisvatel abiturientidel oli raskusi isikliku eelarve koostamisega.

Alles kooliprogrammile ja õpikutekstile lisaks jagatud elulised näited laenudest, säästmisest ja investeerimisest panid lapsed mõistma, millega on tegu ja kuidas nende sõnade taga peidus olev nende igapäevaste tegemistega seostub. Pole haruldane, et veel üheksandikelgi puudub päris täpne ettekujutus, kust raha tuleb ja millele kulub.

Noortel huvi rahaasjade vastu jagub, seda näitas suur küsimuste hulk, mida õpilased pangatöötajatest külalisõpetajatele esitasid. Samas sai kinnitust, et neil puudub teadmine, kust vajalikke vastuseid leida. Seda saab aga parandada, mistõttu Pangaliit ka koolides käimise iga-aastaseks ettevõtmiseks muutis.

Kooli roll kasvab

Noorte üldist finantsharimatust kinnitavad mitmed uuringud. Lühiajaliste ja läbimõtlemata finantsotsuste tegemisel paistavad silma just noored vanuses 18-26 eluaastat. Sinna vanusegruppi jääb ka kõige rohkem röövellike kiirlaenude küüsi sattujaid.

Harimatust saab ravida haridusega ning koduse kasvatuse kõrval tõstetakse üha rohkem esile kooli rolli lastele finantsteadmiste andmisel. Mida varasemas astmes sellega alustatakse, seda tõenäolisemalt õnnestub kasvatada tulevikus rahaga arukalt ringikäivaid kodanikke.

Kui varem seostati laene, intresse ja hoiuseid peamiselt matemaatika või majandustunniga, siis uue õppekava kohaselt on need teemad sisse põimitud ka näiteks kokandustundi või kehalisse kasvatusse. Abiks õpetajatele nende teemade erinevates ainetundides käsitlemisel valmistati eelmisel aastal kõigile üldhariduskoolide vanuseastmetele ka vastavad õppematerjalid.

Traditsioon jätkub

Oleme kindlad, et need enam kui sada kooli ning ennekõike tuhanded õpilased, kes sel aastal on näidanud üles huvi rahatarkuse vastu, saavad teadmisi, mis edasises elus aitavad õigeid otsuseid teha.

Koolidel, kes sel aastal rongist maha jäid, tasub juba 2015. aasta osas silmad-kõrvad lahti hoida. Olgu väike- või suur-, maa- või linnakool – pangatöötajad tulevad Eesti Pangaliidu eestvedamisel meeleldi jälle uusi rahatarkusi tooma.

Triin Messimas
Eesti Pangaliidu finantshariduse toimkond

Loetumad