0.9 C
Kambja
Teisipäev, 21.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivPõllumajandustoetusi tasub taotleda e-PRIA portaalis

Põllumajandustoetusi tasub taotleda e-PRIA portaalisMai alguses on kätte jõudmas 2014. aasta pindalatoetuste taotlusvoor ja seega on põllumeestel paras aeg hakata mõtlema oma taotluse ettevalmistamise peale.

Kambja põllumehed on pindalatoetusi taotlenud igal aastal järjest suuremale pindalale ning tänu sellele on ka põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti (PRIA) poolt väljamakstavate toetuste osakaal aasta-aastalt järjest suurenenud. Nii on viimase 7 aastaga erinevate pindalatoetuste näol Kambja valda jõudnud ca 3,7 mln eurot ning ainuüksi eelmisel aastal maksti Kambja põllumeestele pindalapõhiste toetuste näol kokku üle 741 000 euro.

Järjest enam pindalatoetuste taotlusi on Kambjast PRIA-le laekunud just läbi e-PRIA portaali. Kambja on Eesti keskmiste näitajatega võrreldes elektrooniliselt esitatud taotluste arvult tublina üle keskmise, kuid põllumaa osakaalu poolest jääb keskmisele veidi alla. Soovitame ka kõigil senistel pabertaotluse esitajatel kaaluda võimalust esitada sel aastal taotlus elektrooniliselt.

Kogu Euroopas liigutakse jõudsalt kohustusliku e-taotlemise suunas ning ka Eestis kaalutakse lähiaastatel võimalusi üle minna 100%-lisele põllumajandustoetuste e-taotlemise süsteemile. See tähendab, et paberil taotluse esitamise võimalus on tasapisi kadumas. Seetõttu soovitamegi inimestel aegsasti hakata tutvuma e-PRIAga, et üleminek e-taotlemisele oleks võimalikult sujuv.

e-PRIA vahendusel on võimalik juba praegu teha kõiki pindalatoetuste taotlemisega seonduvaid toiminguid kodust lahkumata ja just endale sobivaimal ajal ilma PRIA kontorisse minemata. Esimesel korral võib võtta e-PRIAs taotluse esitamine tavapärasest rohkem aega, sest portaali on tarvis sisse joonistada kõik oma põllud, millele soovitakse toetust taotleda. Edaspidi jäävad aga põllupiirid süsteemi alles ja järgmistel aastatel saab kasutada juba kord sissejoonistatud põlde ning ka taotluse esitamine läheb seega lihtsamalt ja kiiremalt. e-PRIAs on ka automaatsed kontrollid, mis näitavad ära kui mõni lahter on jäänud kogemata täitmata või on mõni hooletusviga sisse sattunud. Ka toetuste väljamaksmisel alustatakse nendest klientidest, kes esitasid oma taotluse e-PRIA vahendusel.

Pindalatoetuste taotluste esitamise periood kestab käesoleval aastal 2.-21.maini ning hilinenult esitamise periood 21.maist-15.juunini, kuid juba praegu on kõigil e-PRIA klientidel võimalik „Minu põllud“ teenuses sisse joonistada oma põllupiire. Samuti saab teenuses „Põllumassiivi piiri ettepanek“ esitada piirimuudatuse avaldusi – nüüdsest on võimalik registrisse kanda ja teha muudatusi ka selliste maa-alade osas, mis polnud 30.juuni 2003 seisuga heas põllumajanduslikus korras ja mida toona seetõttu registrisse ei kantud, kuid on praeguseks võetud põllumajanduslikku kasutusse. Selliseid muudatusi on võimalik edaspidi teha ka kõigil järgnevatel aastatel. Aprillis avatakse e-PRIAs ka pindalatoetuste taotluse eeltäitmise võimalus. See tähendab, et juba enne taotlusvooru algust on võimalik kogu oma taotlus aegsasti ette valmistada ning taotlusvooru ajal tuleb vaid taotlus paari nupuvajutusega e-PRIAs ära esitada.

e-PRIAsse on võimalik siseneda läbi PRIA kodulehe aadressil http://www.pria.ee/et/ePRIA. e-PRIA portaali kasutamiseks ja kliendiks registreerimiseks on vaja kehtivat ID-kaarti koos PIN-koodidega. Kui teil ei ole ID-kaarti, siis selle taotlemiseks tuleb pöörduda Kodakondsus- ja Migratsioonibüroo teenindustesse. Kindlasti tuleb arvestada, et ID-kaardi väljastamine võib aega võtta kuni 30 päeva alates taotluse vastuvõtmisest.

Kõikide lisaküsimuste korral tuleks helistada PRIA pindalatoetuste infotelefonil 737 7679 või kirjuatada e-posti aadressil info@pria.ee. Rohkem infot e-PRIA kasutamise kohta saab lugeda aadressil www.pria.ee/ePRIA.

 Toimetas: Heigo Mägi

Loetumad