Abipolitseinikud loovad kogukondlikku turvalisust

484

Foto: Kuuskinen (cc-by-sa) 

Tänavu 20. aprillil möödub 20 aastat abipolitseiniku seaduse jõustumisest.

Kahekümne aastaga on toimunud suuri arenguid nii kogu riigis kui ka politseis.

Paraku on positiivsete arengute kõrval olnud ka vähem positiivseid. Möödunud aastate jooksul on näiteks vähenenud politseiametnike hulk ning selletõttu on politseid tänavapildis ehk igapäevaselt vähem näha.

Positiivse külje pealt võib aga välja tuua aastate jooksul suurenenud inimeste usalduse politsei vastu. Samuti on paranenud politsei kasutuses oleva tehnika kvaliteet ning ametnike professionaalsus.

Sarnane areng on toimunud ka abipolitseinike tegevuses. Peale pronksiööd tundsid paljud inimesed vajadust anda oma panus kogukondlikku turvalisusesse ning olla oma tegevusega teistele eeskujuks. Inimesed ihkavad üha enam näidata, et soovitakse ja juletakse hoolida oma riigist ja oma ligimesest.

Pronksiöö mõjul lisandus abipolitseinike nimekirja ligi 300 uut inimest. Paraku on sarnaselt politseinike vähenemisega kahanenud ka abipolitseinike arv.

Selle aasta jaanuari seisuga oli Lõuna prefektuuri abipolitseinike üksuse nimekirjas 240 abipolitseinikku, kellest 219 abipolitseinikku osalevad igapäevaselt politseilises tegevuses ning annavad olulise panuse sisejulgeoleku tagamisse. Need mehed ja naised on nn „maa sool“. Nemad tagavad selle, et Sina, hea lugeja, saad öösel rahuliku südamega magada ning ei pea muretsema, mis toimub Sinu vallas või linnas. Need julged mehed ja naised tunnevad muret selle pärast, et Sinu lähedased ei peaks tundma hirmu öistel tänavatel.

Austuse teenimine

Olles alates 2011. aasta lõpust abipolitseinike tegevuse koordineerija, panen käe südamele ja ütlen, et need eeskujulikud kodanikud on ära teeninud minu austuse.

Tihti kuulen ma politseiametnike käest küsimusi: „Mis motiveerib seda vabatahtlikku tulema politseile appi nii öösel kui päeval külma, vihma, lume ja lörtsiga? Mis motiveerib vabatahtlikult osa saama pahameelest, mida saab tunda politseiametnik, kes suhtleb süüteo toimepanijaga?“

Vastus sellele küsimusele on lihtne – nad hoolivad oma lähedastest ning nad soovivad oma lähedastele turvalist elu.

Abipolitseinikud on realistlikud inimesed, kes mõistavad, et riik ja politsei ei jõua igale poole ning korraliku ja eeskujuliku kodaniku kohustus on anda oma panus riigi kestlikkusele. Sellised vabatahtlikud on meile kõigile suureks eeskujuks, sest materiaalset kasu saamata on nad ülla eesmärgi nimel valmis panustama oma aega ja tervist.

Motiivid

Oma tegevuse kaudu omandavad abipolitseinikud politseilises tegevuses uusi teadmisi ja oskusi. Abipolitseinikud näevad politseinike töö „köögipoolt“ ja saavad sellest osa. Vabatahtlik tegevus annab neile võimaluse suhelda erinevate inimestega.

Läbi politseilise tegevuse saavad inimesed ennast ka harida ja arendada. Selleks pakub Lõuna prefektuur üksuse liikmetele erinevaid koolitusi. Abipolitseinikel on seeläbi võimalik realiseerida oma teadmisi ning kogemusi ja panna ennast oskuslikumalt proovile kriitilistes situatsioonides.

Läbi politseilise tegevuse saab abipolitseinik endale parema sotsiaalse kapitali – oskuse töötada meeskonnas, suhtlemisoskuse ja suhtlemistehnikad, füüsilise ettevalmistuse ja eriettevalmistuse kriitilistes olukordades reageerimiseks.

Kas Sina julged olla eeskuju ja kogukonna väljapaistev liige?

Kui Sina, hea lugeja, leiad, et Sa oled samast puust, millest on tehtud need tublid ja aktiivsed abipolitseinikud, siis ootan Sind kandideerima meie ridadesse.

Kandideerimiseks pead olema vähemalt 18 aastat vana, kohtulikult karistamata ja laitmatu minevikuga.

Abipolitseiniku kandidaat peab olema füüsiliselt vormis, omama keskharidust, olema lojaalne kodanik ning kõrge eetika- ja moraalitundega.

 

Kui Sul on julgust olla eeskujuks kogukonnas ja Sa soovid pakkuda turvalisust oma lähedastele, liitu Sinagi Lõuna prefektuuri abipolitseinike üksusega ning julge olla eeskujuks!

Täpsemat infot jagavad Sinu piirkonnapolitseinik ja Lõuna prefektuuri vabatahtlike koordineerija Rauno Arna (tel 730 8753, rauno.arna@politsei.ee).

Lisaks on võimalik üldinformatsiooni saada aadressilt www.abipolitseinik.ee.

 

Rauno Arna,
Lõuna prefektuuri korrakaitse teabetalituse abipolitseinike üksuse juht

 

Kino maale
EelmineKambja koolis võetakse lapsi „Hea alguse“ I klassi
JärgmineKuuste kutsub