7.9 C
Kambja
Laupäev, 25.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiiv„Meie selle õppeaasta moto on „Hoiame kokku““

„Meie selle õppeaasta moto on „Hoiame kokku““

 Neli poissi seisab reas; tüdruk istub nende kõrval, kroon peas ja nukk süles.

ESINEMISHOOS: Mõmmikute rühma lapsed emadepäeva tähistamisel. Foto: Margus Kriiva 

Suvi on möödunud ja uus õppeaasta alanud.

Meie lasteaias said lapsed 1. septembri hommikul väikese tarkusemaiuse. Lapsed olid rõõmsad, puhanud ja elevil oma rühmaruumidest, taaskohtumisest oma rühmakaaslastega ja rühma õpetajatest.

Tarkusemaiust käisid minuga koos jagamas meie uus õppealajuhataja Kaisa Kurik ja liikumisõpetaja Monica Roosve.

Kui olime tervitanud 1. septembri puhul meie maja seitsme rühma lapsi, liikusime edasi koolimajja. Kambja lasteaias Mesimumm on alates 2013. aastast kaheksa rühma – seitse rühma asub meie peamajas, üks vanematest rühmadest asub aga Kambja põhikooli ruumides.

Koolimajas ootasidki juba Päikesejänkude rühma lapsed, kes olid kõigest uuest põnevil ja vaimustunud. Parasjagu tegid lapsed tutvust nii oma rühmaruumidega kui ka kaaslastega.

Tarkusepäeva tervitus ja maius üle antud, läksime õppealajuhatajaga koolimaja saali 1. septembri avaaktusele. Kooli avaaktusel käimine on saanud lasteaiale traditsiooniks, Lasteaia pere, keda esindab juhtkond, saadab kooliteele meie lasteaia lõpetanud. Tarkusepäev on üks suursugune päev nii suure kui ka väikese inimese elus, see on väärtustega päev, mis jääb kauaks meelde.

Korrastatud rühmaruumid, rõõmsameelne personal

Sel õppeaastal omandab alusharidust meie lasteaias 139 last (1. septembri seisuga). Et see alushariduse tee oleks mänguline, õpetlik ja meeldejääv, sellele aitavad kaasa 41 tublit töötajat. Võtsime vastu palju uusi lapsi ja lapsevanemaid ning taas avasime lasteaias kaks sõimerühma.

Enne õppeaastat lõppesid remonttööd. Remonditud said koridorid, köök ning teise korrusel personali tualettruum.

Lapsi ootasid aga puhtad ja korrastatud rühmaruumid ja rõõmsameelne personal. Rühmadega töötavad: Lepatriinude rühmas lasteaiaõpetajad Krista Loid, Riina Raudkepp ja õpetaja abi Helina Palu; Oravakeste rühmas õpetajad Iivi Ojarand, Helgi Kreek ja õpetaja abi Maret Kittus; Rõõmulindude rühmas õpetajad Marika Odar, Annika Kaziu ja õpetaja abi Merle Juhkam; Liblikate rühmas õpetajad Egle Tintse, Kirsti Kommusaar ja õpetaja abi Kristi Loomus; Südamekeste rühmas õpetajad Kersti Vill, Sigrid Mark, tugiisik Jaanika Saar ja õpetaja abi Maila Kudu; Mõmmikute rühmas õpetajad Eve Kiuru, Anneli Bärlund, tugiisik Kaidi Palk ja õpetaja abi Eha Ilves; Summide rühmas õpetajad Mariana Saaremets, Margit Jõeloo ja õpetaja abi Merlin Meremaa; Päikesejänkude rühmas õpetajad Gerli Loos, Merike Näkk ja õpetaja abi Mirjam Eit.

Tänavused sihiseaded

Meie selle õppeaasta moto on “Hoiame kokku“, sest tänapäevane ühiskond vajab häid kodanikke ja kokkuhoidvaid peresid, kes on võimelised iseseisvalt mõtlema ja otsuseid langetama, käituma sarnaselt suuremale osale selle ühiskonna liikmetest, austama traditsioone ja kultuurinorme, olema tolerantsed erinevate inimeste või ideede suhtes.

Õppeaasta eesmärk on “Väärt omamist ja jagamist“. Lahti kirjutatult on selle tähenduseks lasteaia põhiväärtuste rakendamine läbi igapäevaelu ning ühiste väärtuste põimimine kodu ja lasteaia vahel.

Tehtust ja teoksil olevast

8. ja 9. septembril toimusid lastevanematele üldkoosolekud.

17. septembril toimus vanavanemate päevale pühendatud kontsert Kambja kooli saalis (korraldajateks 6-7aastate Summide rühma õpetajad).

1.oktoobril peeti lasteaia õuealal üheskoos sügislaata (korraldajateks Lepatriinude rühma õpetajad).

14. oktoobril oli kolletamispäev. Sel päeval võis koos lastega meisterdada looduslikust materjalist toredaid asju.

Lähikuudel pakume oma lastevanematele järgmist:

5.-12. novembril toimuvad isadepäeva üritused kõikides rühmades.

26. novembril jooksevad lasteaiamajas ringi mardid ja kadrid. Mardi- ja kadrisimmani korraldajateks on Päikesejänkude rühma õpetajad.

4.detsembril kell 15.30 kaunistame üheskoos lastevanematega õuealal puid ja põõsaid. Korraldajateks kõikide rühmade õpetajad ja majandusjuhataja.

Meie rühmade jõulupeod: 15.detsembril Summide rühmas, 16. detsembril Rõõmulindude ja Mõmmikute rühmades, 17. detsembril Oravakeste, Lepatriinude ja Päikesejänkude rühmades, 18. detsembril Südamekeste ja Liblikate rühmades.

Ka sel õppeaastal alustasid tegutsemist erinevad huviringid lastele. 16. septembril alustas FC Santos jalgpallitreeninguid 4-7aastastele lastele. 6. oktoobril alustas õpetaja Anu Ird muusikaringiga, kus osalevad 3.-7aastased laululapsed.

Sel õppeaastal pakume lastele uue huviringina sõutantsu, mida viivad läbi särtsakad K-dance treenerid. Trennid algasid oktoobris ning osaleda võivad kõik 3-7aastased poisid ja tüdrukud!

Loodame laste aktiivsele osavõtule huviringidest!

Kui soovite meie tegemiste kohta rohkem infot saada, siis palun külastage meie kodulehekülge http://lasteaed.kambja.ee.

Kambja lasteaia Mesimumm pere tänab kõiki lapsevanemaid, kes on aidanud kaasa lasteaia eluolu paremaks muutmisel. Tänusõnad abi eest Kambja vallavalitsusele, Kambja põhikoolile ja Kuuste koolile.

Ilusat õppeaastat teile kõigile väikeste ja suurte mesimummide poolt.

Terje Rüütel,
Kambja lasteaia Mesimumm direktor

 

Oravakeste uued askeldused

Terve päeva askeldab

orav, käbikuningas.

Lasteaed tal kool ja kodu,

kus ta lippab oma radu!

 

Kevadel saatsime lasteaiast kooliteele 20 vilgast Oravalast.

Sügisel täitus meie pesa uute väikeste Oravakestega. Õpime kohanema üksteisega ja lasteaia rütmiga. Üritame osa võtta erinevatest maja üritustest ja kutsume lapsevanemaid meiega koos rühma tegutsema.

Loetumad