7.9 C
Kambja
Laupäev, 25.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivJõulutunnelis kogutud annetused laste huvitegevuse toetamiseks

Jõulutunnelis kogutud annetused laste huvitegevuse toetamiseks

 

„Jõulutunnel 2014” saatejuhid Katrin Viirpalu ja Rasmus Kagge. Foto: ERR 

Lastekaitse Liidu vahendusel jõuab ERR-i heategevusprogrammis „Jõulutunnel” tehtud televaatajate toetus lasteni, kellel veel ei ole olnud võimalust huvitegevuses osaleda või kes vajavad selleks lisatoetust.

Eelkõige soovitakse toetada lapsi, keda kasvatavad vanavanemad või kes on pärit lasterikastest peredest või on sattunud mingisugustesse raskustesse. Annetused aitavad tasuda huviringi tasu või hankida tegevusteks vajalikke vahendeid.

Kellele?

 • Lapsed ja noored vanuses 4-19 aastat

 • Vanavanemate kasvatada jäänud lapsed

 • Lasterikastest peredest pärit lapsed

 • Raskustesse sattunud perede lapsed

 • Lapsed, kes mingil põhjusel huvihariduseks toetust vajavad

Milleks?

 • Toetuse eesmärgiks on abi vajavate laste arenguvõimaluste suurendamine.

 • Huvitegevus on huvist ja võimetest lähtuv organiseeritud isiksuse arendamine. Huvitegevuse sisuks on huvist lähtuv tegevus, et omandada teadmisi ja oskusi.

 • Kuulumine ringi, klubisse ei ole eelduseks, toetatakse ka huvitegevusega alustamist.

 • Üldiselt huvitegevuse toetamiseks, s.t. arenguvõimaluste laiendamiseks (sh lubatud kulutused vahenditele – suusad, tossud, muusikainstrumendid vms).

 • Toetuse lubatud kasutusvaldkonnad sihtotstarbeliste kulude katmiseks:

  • Transpordikulud;

  • Soetamiskulud: riiete; õppematerjalide; huvitegevuse vahendite, jms soetamine;

  • Osavõtutasud: huviringidest, konkurssidest, huvitegevusega seotud lastelaagritest.

Kuidas?

 • Laste huvitegevuse toetust saavad taotleda vaid lapse vanem, hooldaja või eeskostja. Palutud on ka teistel last ümbritsevatel inimestel julgustada abivajaja lapse pere taotlust esitama.

 • Toetuse taotlemiseks tuleb täita selleks ettenähtud taotlus, mis on ka saadaval lapse elukohajärgse kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakonnas.

 • Taotlus tuleb esitada lapse elukohajärgse Kambja vallavalitsuse sotsiaalosakonda Kesk 2, Kambja .

 • Avalduse esitamise viimane tähtaeg on 20. veebruar 2015.

 • Taotluste hindamisel arvestab Lastekaitse Liidu üldkomisjon laekunud taotluste korrektsust, saabunud taotluste koguarvu ning „Jõulutunneli“ programmi laekunud annetuste suurust.

 • Vastuvõetud otsustest teavitatakse toetuse saajaid e-posti teel.

 • Lapse huvitegevuse sihtotstarbeline toetusraha kantakse kohaliku omavalitsuse arveldusarvele, kes teeb vastavad soetused või tasub teenuse eest.

Kui palju?

 • Maksimaalne toetussumma sihtotstarbeliste kulude katmiseks ühe lapse kohta on 500 (viissada) eurot.

 • Toetuste saajate arv ja summa sõltub „Jõulutunneli“ programmi jooksul laekunud annetustest. Üldkomisjon võtab arvesse olemasolevate ressursside suurust.

ERR-i heategevusprogramm “Jõulutunnel” oli sel aastal ETV eetris juba 15. korda. Tänavu koguti annetusi abi vajavate laste huvitegevuse toetamiseks.

MTÜ Lastekaitse Liit tänab kõiki annetajaid ning heategevusprogrammi edukale korraldamisele kaasaaidanud inimesi.

Annetuskõnesid oli kokku 28 977, kõige rohkem kõnesid tehti kahe ja viie euro eest. Kokku koguti 144 895 eurot.

 Toimetas: Heigo Mägi


Lisateave ja blanketid: Kambja vallavalitsuse võrguküljel.

Loetumad