Mälestame

214

Jaan Riik
26.12.1940 – 04.1.2015,
Pangodi

Leida Tartu
15.9.1928 – 7.1.2015,
Kaatsi

Olga Leesik
28.3.1926 – 9.1.2015,
Oomiste

Kino maale