4.9 C
Kambja
Esmaspäev, 27.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivMetsa inventeerimise ja metsamajandamise kava koostamise toetus

Metsa inventeerimise ja metsamajandamise kava koostamise toetus

Metsa inventeerimise ja metsamajandamise kava koostamise toetuse taotluste esitamise tähtpäev on 20.02.2015.

Alates 2015. aastast saab toetust taotleda üksnes metsaühistu. Toetuse saamiseks peab metsaühistu esitama Erametsakeskusele:
1) taotluse (määruse lisa 1);
2) andmed inventeeritud metsamaa kohta ( lisa 5)
3) koopia metsakorraldustööd teinud firma esitatud arvest;
4) koopia arve tasumist tõendavast dokumendist.

Toetust makstakse toetuse taotlemise aastal või sellele eelnenud kahel kalendriaastal metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete ja koostatud metsamajandamiskava kohta.

Toetust saab taotleda metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete koostamise ja nende alusel metsamajandamiskava koostamise eest. Toetust makstakse üks kord kümne aasta jooksul.

Toetuse määr on:
1) metsa inventeerimise eest kuni 13 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta;
2) metsamajandamiskava koostamise eest kuni 1,50 eurot inventeeritud metsamaa hektari kohta.

Olen nüüd reedeti 10.00-14.00 Tartu Jahindusklubis, Võru tn. 80.

Palun kõigil, kellele on koostatud metsamajandamiskava aegsasti võtta minuga ühendust ja esitada:

1. kava tiitelleht

2. metsakorraldusfirma esitatud arve koopia

3. koopia maksekorraldusest

Tartu Jahimeeste Metsaselts peab esitama kõik andmed korraga oma liikmete kohta aegsasti enne 20.veebruarit 2015.a.

Väino Suigusaar
e-post vaino.suigusaar@mail.ee
tel 505 0939

Loetumad