-7.2 C
Kambja
Pühapäev, 10.12.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivValla teenetemärgi pälvis koolijuht Rein Härmoja

Valla teenetemärgi pälvis koolijuht Rein Härmoja

TUNNUSTATUD KOOLIMEES: Rein Härmoja hoolas ja pühendunud töö vääris esiletõstmist. Foto: Toivo Ärtis 

Vallavolikogu otsustas salajasel hääletusel, et Kambja valla teenetemärk nr 14 antakse Kuuste kooli direktorile Rein Härmojale.

Rein Härmoja esitas teenetemärgi nominendiks Kambja vallavalitsus. Taotluses märgitakse, et Rein Härmoja tegevus on kaasa aidanud haridusvaldkonna üldisele arengule ja haridussüsteemi positiivse maine kujundamisele. „Tema tegevus on parandanud, uuendanud ja väärtustanud haridussüsteemi. Rein Härmoja eestvedamisel on loodud Kuuste kooli juurde lasteaiaosa juurdeehitus ja nüüdseks juba kolm lasteaiarühma. See on oluline ka koolihariduse andmise järjepidevusele. Viimastel aastatel on tõusnud tänu sellele ka kooli õpilaste arv.“

Rein Härmoja on vallavalitsuse hinnangul pälvinud laste, vanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise ja tunnustuse. „Tema eestvedamisel on korrastatud ja uuendatud kooli juures asuvad spordiplatsid. Koolijuhi töö kõrvalt on tal jätkunud aega ja tahtmist panna oma õpilased sportima ja sporti armastama. Ta on olnud ka piirkondlike Vooremäe mängude organiseerija ja peakohtunik.“

Kuuste kooli direktorina töötab Rein Härmoja 1995. aastast. Enne seda edendas ta paarkümmend aastat erinevatel ametikohtadel Tartu- ja Tartumaa spordielu.

Valla teenetemärgi nominendiks oli sel korral esitatud ka Unipiha algkooli kauaaegne õpetaja, vallavolikogu liige Lembit Jakobson.

Vallavolikogu 29. jaanuari istungil ei õnnestunud teenetemärgi saajat selgitada, sest salajasel hääletusel oli nii Lembit Jakobsonil kui Rein Härmojal kuus toetajat. 12. veebruari volikogu istungil osales taas kaksteist volinikku viieteistkümnest, kuid kohaletulnute nimekiri siiski mõnevõrra erines. Sel korral jagunesid hääled 9:3 Rein Härmoja kasuks.

Toivo Ärtis

Loetumad