0.9 C
Kambja
Teisipäev, 28.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKorjandus pärimuse hoidmiseks

Korjandus pärimuse hoidmiseks

Maausuliste Maavalla Koda korraldab karjalaskepäeva korjanduse, et koguda raha ja vara hiite uurimiseks ja hoidmiseks, kodulehe, teabevahetuse, trükiste, loengute jt sündmuste ning Koja muude tegemiste tarvis.

Maavalla Koja eesmärgiks on meie maa pärimusliku loodususu ja meie oma iidsete tavade hoidmine, uurimine ja tutvustamine.

Koja tegevuse aluseks on vabatahtlik töö ja peamiseks sissetulekuks annetused. Seepärast oleme tänulikud igasuguse abi eest.

Kultuuriministri kinnitatud looduslike pühapaikade riiklik arengukava ei näe ette siiani fikseerimata pühapaikade kindlakstegemist. Maavalla Kojal on koostöös muude asjast huvitatud asutustega kavatsus selle puuduse leeevendamiseks välja kuuulutada üldrahvalik hiiepärimuse kogumine. Kogumine on loomulikult vabatahtlik, kuid pärimuse vastuvõtmiseks ja korrastamiseks vajame ikkagi raha.

Annetada on võimalik Maavalla Koja pangaarvele nr EE523300333805270003 Danske Pangas, samuti kodade kokkusaamistel ning eelneval kokkuleppel mujal. Igale annetajale, kes lisab maksekorralduse selgitusse oma postiaadressi, saadetakse tänutäheks käesoleva aasta sirvikalender (vt http://www.maavald.ee/maausk/maausust/sirvide-koostamisest).

Karjalaskepäeva korjandus toimub mahlakuu jooksul (01.-30.04.). Rahvakalendris on karjalaskepäev (23.04.) üks nn postipäevi, mis jagab majandusaasta talve- ja suvepooleks. Karjalaskepäevast algab suviste tööde poolaasta.

Lähem teave:

Madis Iganõmm,
tel +372 5690 9651,
e-post koda@maavald.ee

Kojast

Maavalla Koda on loodud esivanemate põliste usu- ja eluväärtuste hoidmiseks ning edendamiseks. Koda tegeleb hiite ja muude looduslike pühapaikade uurimise, tutvustamise ja parema kaitse korraldamisega. Silma hoitakse peal Eesti põhiseaduse nende sätete täitmisel, mis puutuvad loodushoidu, riigi ja usu lahusust ning mõtte- ja usuvabaduse kaitset. Koda seisab vastu kohustusliku usuõpetuse kehtestamise katsetele Eesti koolides ja toetab ilmalikku kodanikuühiskonda ning oma pärimuse tundmise süvendamist.

Oma eesmärkide saavutamisel teeb koda koostööd erinevate kodanikeühenduste, riigi-, omavalitsus- ja teadusasutuste, põlisrahvaste ning rahvusvaheliste ühendustega.

Maavalla koja uudiskiri (teabelist), võrguleht (www.maavald.ee) ning näoraamatu (facebooki) (www.facebook.com/maavald) leht koondavad ja vahendavad nii meie kui teiste põlisrahvaste ja usuvabadusega seotud uudiseid ja lugusid. Uudiskirjaga saab iga huviline liituda koja võrgulehel. Maavalla koja kodulehel leiab lähemat teavet rahvakalendri tähtpäevadest, pühapaikadest, usuvabadusest ja muust, mis põlisrahvastele oluline.

Loetumad