4.9 C
Kambja
Esmaspäev, 27.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivAeg õppimiseks on küps, ehk mõned head võimalused elukestvas õppes osalemiseks

Aeg õppimiseks on küps, ehk mõned head võimalused elukestvas õppes osalemiseks

 

 

Elukestva õppe mõiste leiab meie ühiskonnas ja igaühe teadvuses järjest laiemat arusaamist ja heakskiitu. Elame kiirete muutuste ajastul ja nagu kinnitavad praktika ning arvamusliidrid ja karjäärinõustajad, on parim viis muutustega toime tulekuks ise muutuda, olla valmis uusi oskusi õppima ja, miks mitte, ka elukutset vahetama.

Viimase majanduskriisi ajal taipasid paljud, et just õppimine ja seeläbi lisaeriala või täiesti uue eriala omandamine ning oma senise karjääri kindlustamine, on parim viis hoida ennast turvaliselt muutuste kursil ja parandada positsioone tööturul. Tartu ülikooli õpetajakoolitus pakub ka järgneval õppeaastal selleks palju võimalusi.

Vajame mitmekesiste oskustega õpetajaid ja eripedagooge nii koolis kui lasteaias

Lasteaiaõpetajate erialaliidu esindajad loetlevad 13.02.2015 Õpetajate Lehe artiklis „Kas lasteaiaõpetajaid koolitatakse piisavalt?“, et lasteaiad vajavad järjest rohkem haritud lasteaiaõpetajaid, rühmaõpetajaid, muusikaõpetajaid, liikumisõpetajaid eri- ja sobitusrühmade õpetajaid, logopeede ja eripedagooge. Koolivõrgu pidev korrastamine püstitab uued valikud ka üldhariduskoolide õpetajaskonna ette. Kas õppida juurde mõni lisaeriala või õppeaine, et tagada senine koormus ja kindlustada töökoht?

2014. aastal viidi Tartu ülikoolis filosoofiateaduskonna eestvõttel läbi uuring mitme aine õpetaja tööturu vajaduste väljaselgitamiseks. Uuringu tulemusena selgus, et lisaks põhikooli mitme aine õpetajale, on rohkem vaja ka gümnaasiumiastme mitme aine õpetajaid. See leevendaks koolis töötavate õpetajate, nagu näiteks kunsti, käsitöö, muusika, tööõpetuse, saksa keele jt õpetajate, koormuse probleemi. Lisaks juba loeteletule on koolides suur puudus ka logopeedidest ja eripedagoogidest.

Tartu ülikooli haridusteaduste instituut aitab, pakkudes avatud ülikoolis järgnevaid õppekavasid:

Koolieelse lasteasutuse õpetaja – bakalaureuseõpe

Koolieelse lasteasutuse pedagoog – magistriõpe

Põhikooli mitme aine õpetaja – magistriõpe

Eripedagoogika – bakalaureuseõpe

Eripedagoogika ja logopeedia – magistriõpe

Kasvatuseteadused – magistriõpe

Kutseõpetaja – bakalaureuseõpe

Hariduskorraldus – magistriõpe

Loe rohkem: http://www.ht.ut.ee/et/sisseastumine

Otsuse tegemisega kiirustama ei pea, alustada võib ka täienduskoolitusest, kus samm- sammult soovitud eriala omandamise poole liigud, võttes tasemeõppe aineid täienduskoolitusena. Vaata lähemalt: http://www.ht.ut.ee/et/taiendusope/tasemeoppe-ained-taiendusoppena.

Avatud ülikoolis saab õppida tasuta, sõltumata vanusest ja ametist

Avatud ülikool on mõtteaine neile, kes juba töötavad, kuid ei ole veel omandanud antud töökohal nõutud haridust, aga ka neile, kes on juba mõne ameti selgeks õppinud, kuid vajaka jääb oma oskuste edasiandmisest kolleegidele, teistele õppijatele. Ja muidugi neile, kes on muu ameti kõrvalt avastanud huvi õpetamise, kasvatusteaduste vastu. Avatud ülikooli õppevormis passib ka neile, kes juba aastaid on koolis või lasteaias õpetajaametit pidanud, kuid nüüd valmis lisaerialasid õppima, et jätkata senisel töökohal veelgi vajalikumana, sest tuleviku kool vajab rohkem mitme aine õpetajaid ja erinevate lisapädevustega personali. Avatud ülikooli õppevorm toetab pere ja töö kõrvalt õppimist, toimub tsüklitena kord kuus nädalalõppudel ja ning on õppijale tasuta.

Eeva Kumberg
kommunikatsioonispetsialist
Tartu ülikooli haridusteaduste instituut

Loetumad