Alkoholiga seotud keelud ja ohud

335
 

Alkoholi tarbimine kujutavas kunstis. Foto: Madaline Wellington ( cc-by-nc-nd) 
 

Kooliaeg hakkab selleks korraks lõppema ja üsna varsti on suvi. Üürikese Eestimaa suvesse jääb pikk jaaniaeg, suvised suurüritused, lõbusad koosviibimised. Politsei varasemad kogemused näitavad, et kurvakstegevalt sageli tuleb sel ajal tegeleda alaealiste ja noortega, kes alkoholijoobes olles panevad toime seaduserikkumisi või satuvad ise õnnetuste ohvriks.

Politsei tegeles möödunud aastal Lõuna-Eestis 774 alkoholi tarvitanud alaealisega, kellest 485 olid pärit Tartumaalt. Ühtlasi selgitas politsei välja 27 juhtu, kus täiskasvanud ostsid alaealistele alkoholi ning kaheksa juhtumit, kus alaealistele alkoholi müüdi. 2015 aastal on Tartumaal fikseeritud selliseid rikkumisi juba 5. Tulenevalt Alkoholiseaduse § 69 alusel saab alaealistele alkoholi kättesaamist võimaldanud isikuid karistada kuni 1150 euro suuruse rahatrahviga. Samuti tuleb meelde tuletada asjaolu, et alaealise kallutamine alkoholi tarvitamisele ja korduv alaealisele alkoholi ostmine toob kaasa kriminaalvastutuse, mille eest on karistuseks ette nähtud kuni üheaastane vangistus.

Täiskasvanutel tuleb meeles pidada:

  • et alaealistele alkoholi ostmine ja alaealise joomisele kallutamine on süütegu, mitte heategu, lapse tervis ja turvalisus peaksid olema kõige olulisemad,

  • joobes alaealised satuvad sageli kuritegude ohvriks, õnnetustesse, teevad ise midagi mõtlematut.

Purjus teismelised käituvad avalikus ruumis tihti teisi häirivalt või lõhuvad võõrast vara. Lisaks väärteokorras määratud rahatrahvile tuleb korrarikkumisega tekitatud kahjud heastada. Kui on tegemist juba korduvate rikkumistega, siis näeb seadus ette ka võimaluse karistada noort inimest arestiga. Harvad ei ole aga juhtumid, kus liikluskeerisesse satub verinoor purjus sõidukijuht koos seltskonnaga ning seab ohtu nii enda kui kaaslaste elud. Suvine kohustuste vaba aeg ei tähenda, et kaduma peaksid kõik reeglid, kokkulepped laste ja vanemate vahel. Ka suvisel ajal tuleb vanematel olla kursis noore generatsiooni tegemistega ning neile ikka ja jälle selgitama alkoholi tarbimisega seotud ohte ja tagajärgi.

Politsei pöörab jätkuvalt suurt tähelepanu alkoholi tarvitanud alaealiste väljaselgitamisele ja kontrollib erinevatel suveüritustel noori pidulisi.

Oodatud on teated hädaabinumbrile 112 alaealistele alkoholi ostmisest või alkoholi tarvitavatest noortest. Infot võib edastada nii piirkonnapolitseinikule kui noorsoopolitseinikule.

Kino maale
EelmineÜhelt võistluselt kaks preemiat
JärgmineKontsert "Muinaslugu kevades"