10.9 C
Kambja
Esmaspäev, 20.03.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivÜlevaade vallavolikogu suveistungitel otsustatust

Ülevaade vallavolikogu suveistungitel otsustatust

Kambja vallavolikogu istungid toimusid 18. juunil ja 30. juulil.

Maa munitsipaalomandisse taotlemine

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse teede maaüksused alljärgnevalt:

 • Parve-Toome tee T1 (Kambja alevik) pindalaga 0,14 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa;
 • Parve-Toome tee T2 (Madise küla) pindalaga 0,04 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa;
 • Parve-Toome tee T3 (Madise küla) pindalaga 0,18 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa;
 • Mäekaare tee (Madise küla) pindalaga 0,29 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa;
 • Räni-Reolasoo tee (Reolasoo küla) pindalaga 0,55 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa;
 • Reolasoo tee (Reolasoo küla) pindalaga 0,95 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa;
 • Reolasoo-Tamme tee (Reolasoo küla) pindalaga 0,02 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa;
 • Reolasoo-Sireli tee T1 (Reolasoo küla) pindalaga 0,44 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa;
 • Reolasoo-Sireli tee T2 (Reolasoo küla) pindalaga 0,04 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa;
 • Oru tänav (Kambja alevik) pindalaga 0,12 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa.

 Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse teede maaüksused alljärgnevalt:

 • Labi-Ebru tee (Aakaru küla) pindalaga 0,86 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa;
 • Aarikese-Liudsepa tee T1 (Aakaru küla) pindalaga 0,11 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa;
 • Aarikese-Lätiküla tee T2 (Aakaru küla) pindalaga 0,92 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa.

Vallavolikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse teede maaüksused alljärgnevalt:

 • Aarikese-Liudsepa tee T4 (Aakaru küla) pindalaga 0,86 ha, maakasutuse sihtotstarbega 100% transpordimaa.

Eelnimetatud maade munitsipaliseerimiseks esitab vallavalitsus maavanemale taotlused koos kõigi vajalike lisamaterjalidega.

Valla 2014. majandusaasta aruande kinnitamine

2014. majandusaasta aruannet tutvustas volikogu liikmetele vallavalitsuse finantsjuht Eha Paade.

Volikogu revisjonikomisjoni esimees Vahur Järv tegi ettepaneku kinnitada eelnimetatud majandusaasta eelarve.

Vallavolikogu kinnitas Kambja valla 2014. majandusaasta aruande, mille koosseisu kuuluvad:

 • tegevusaruanne (sealhulgas arengukava 2014. a ülesannete täitmise aruanne);
 • konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne, s.h eelarve täitmise aruanne;
 • sõltumatu vandeaudiitori aruanne raamatupidamise aastaaruandele.

Ehitusseadustikus sätestatud ülesannete delegeerimine

Vallavolikogu kehtestas määruse, millega ehitusseadustikus sätestatud kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse ja valla kui tee omaniku ülesanded delegeeritakse Kambja vallavalitsusele.

Kambja vallavalitsusel on õigus määrata struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on eelnimetatud ülesannete täitmine.

Kehtetuks tunnistati 26. mai 2001 määruse nr 23 „Volituste andmine veeseaduse rakendamiseks“ § 1 punktid 5 ja 6.

Planeerimisseaduses sätestatud ülesannete delegeerimine

Vallavolikogu kehtestas määruse, millega planeerimisseaduses sätestatud kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsuse üksuse ülesanded delegeeritakse Kambja vallavalitsusele.

Kambja vallavalitsusel on õigus määrata struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on eelnimetatud ülesannete täitmine.

Toivo Ärtis

Loetumad