Kohaliku omaalgatuse programmi taotluste vastuvõtt

726

Tartumaa omavalitsuste liit võtab kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi vastu kuni 1. aprillini kell 16.30.

Taotlusi saab esitada kogukonna arengu (Meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse (Meede 2). Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ning mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma Meede 1 projektile on 2 500 eurot ning Meede 2 projektile 4 000 eurot. Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Taotleja võib esitada kaks taotlust juhul, kui need esitatakse erinevatesse meetmetesse.

Programmi taotlusvormid ja teabe leiab Tartumaa omavalitsuste liidu kodulehelt www.tartumaa.ee. Taotlused tuleb esitada aadressile tol@tartumaa.ee.

Programmi tutvustav teabepäev toimub 11. märtsil algusega 12.00 Tartus Pepleri 6, IV korrus. Registreerimine kuni 09. märtsini aadressil heili.uuk@tartumaa.ee.

Kino maale
EelmineKüsitlus seoses Külitse ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni kavandamisega
JärgmineVallavalitsus palub abi juhtumi asjaolude tuvastamisel