Küsitlus seoses Külitse ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni kavandamisega

1811

Hea Külitse elanik !

Kambja Vallavalitsuse ja Emajõe Veevärgi koostöös kaardistatakse Külitse aleviku piirkonna vee-ja kanalisatsiooni probleeme ning valmistatakse ette tehnoloogilist projekti.

AS Infragate Eesti täidab AS Emajõe Veevärk sõlmitud lepingut „Külitse aedlinna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamine SA KIKi Keskkonnaprogrammi 2020 I vooru finantseerimise taotluse ja tehnoloogilise projekti koostamine“, mille kohaselt kavandatakse Külitse aedlinna projektipiirkonda ühisveevarustuse ja –kanalisatsioonisüsteem.

Planeeritavate vee- ja kanalisatsioonitorustikega piirnevatele kinnistutele rajatakse liitumispunktid kuni 1 m kaugusele kinnistu piirist kinnistust väljapoole. Igale kinnistule planeeritakse 1 veetorustiku ühendus ja 1 reoveekanalisatsioonitorustiku ühendus.

Töö raames on AS Infragate Eesti ülesandeks kooskõlastada kinnistu omanikuga (omanikega) liitumispunkt ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kinnistu piiril.

Selleks on saadetud Külitse elanikele küsitluse leht ning sellega kaasas oleval plaan, millel näidata (soovitavalt ringi ja ristiga) vee- ja kanalisatsioonitorustiku liitumispunktide sobivaim asukoht kinnistu piiril ja kinnitada, et kinnistu omanik (omanikud) soovib liituda ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga või kinnitada, et kinnistu omanik (omanikud) ei soovi liituda rajatava ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

Liitumispunkti kinnituse jaoks on vajalik kinnistuomanikul (omanikel) täita ja allkirjastada kaasasolev liitumissoovi kooskõlastusleht ning lisada allkirjastamise kuupäev.

Vastavalt AS KIK nõuetele on rahastustaotluse esitamiseks ja positiivse rahastusotsuse saamiseks vajalik ka kõneall oleva küsitluse täitmine.

AS Infragate Eesti rakendab Teie isikuandmete töötlemisele vastavalt kohalduvale õigusele asjakohaseid korralduslikke ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete turvalise töötlemise. AS Infragate Eesti töötleb Teie isikuandmeid juriidilise kohustuse täitmiseks (seaduse alusel) ning nõusoleku alusel. Teie kontaktandmeid kasutatakse selleks, et vajadusel Teile edastada olulist informatsiooni, mis seondub projekteerimistöödega. Teie isikuandmed kustutatakse turvaliselt ja täielikult viie aasta möödudes arvates projekti valmimisest. Isikuandmete töötlemisest saab lugeda täpsemalt AS Infragate Eesti privaatsuspoliitikast, mis on leitav veebiaadressil www.infragate.ee.

Juhime tähelepanu, et esitatud plaan ja seal kajastatud planeeritavate vee- ja kanalisatsioonitorustike paiknemine on esialgne ning lõplik asukoht selgub ehitusprojekti käigus.

Liitumine ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga saab toimuda alles peale torustike ja eelvoolude rajamist orienteeruvalt 2021-2022. aastal ning vastavalt AS Emajõe Veevärk tingimustel peale liitumislepingu allkirjastamist kinnistu omaniku (omanike) ja AS Emajõe Veevärk vahel.

Kooskõlastatud plaan ja küsitlus palutakse saata 02.03.2020, kuid tehke palun seda esimesel võimalusel.

Plaani ja küsitluslehte võite täita kas käsitsi või (võimalusel) digitaalselt ning seejärel saata vastavalt võimalusele pilt-skänneering-digitaalselt täidetud ja allkirjastatud leht aadressile helena.tsobulski@infragate.ee.

Soovi korral võite täidetud lehed saata ka postiga, aadressil AS Infragate Eesti, Mäealuse 2/3, 12618, Tallinn või tuua vallamajja Pargi 2 Ülenurme alevik.

NB! Positiivse rahastusotsuse tingimuseks on, et vähemalt 60% projektipiirkonna elanikest soovib liituda viie aasta jooksul ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni torustikuga.

Meeldivale koostööle lootes,

Helena Tsõbulski
AS Infragate Eesti
tel +372 5667 7849
e-post: helena.tsobulski@infragate.ee

 

Kino maale
EelmineTerviseamet: Hiinast ja Põhja-Itaaliast jt nakkuskolletest saabunutel tuleks võimalusel 2 nädalat kodus püsida
JärgmineKohaliku omaalgatuse programmi taotluste vastuvõtt