Elame uues omavalitsuses

3832

Laupäevast, 21. oktoobrist moodustus senise Kambja ja Ülenurme valla territooriumil uus kohaliku omavalitsuse üksus nimega Kambja vald.

Valimistulemuste protokoll Kambja ja Ülenurme valla territooriumil kinnitati valla valimiskomisjoni poolt 16. oktoobril.

Valla valimiskomisjon registreerib valitud volikogu liikmed oma otsusega pärast valimispäeva, kui vabariigi valimiskomisjonile ja riigikohtule kaebuste esitamise tähtaeg on möödunud või kui nimetatud kaebuste kohta on tehtud lõplikud otsused. Kaebuste esitamiseks oli aega kolm päeva. Kaebusi ei laekunud ja volikogu liikmed registreeriti 20. oktoobril.

Valimistulemused loetakse väljakuulutatuks ja volikogu liikme volitused algavad valimiskomisjoni otsuse avalikustamisele järgneval päeval ehk 21. oktoobril kell 00.00. Samal hetkel jõustus ka vabariigi valitsuse haldusterritoriaalset korraldust muutev määrus ning Kambja ja Ülenurme vald lakkasid olemast – nende territooriumil tekkis uus omavalitsusüksus nimega Kambja vald.

Ülenurme kandi rahvast esindavad Reformierakonna valimisnimekirja kuuluvad rahvaesindajad on avaldanud soovi uue omavalitsuse nimi muuta Ülenurme vallaks. Kambja kandi rahvaesindajad jällegi leiavad, et mõistlik ja põhjendatud on ajalooline kihelkonnanimi Kambja. Kaalukauss volikogus on ülenurmekate kasuks. Lõpliku otsuse teeb hoopis vabariigi valitsus kohanimenõukogu seisukohta arvestades.

Volikogu esimese istungi kutsub kokku valla valimiskomisjoni esimees hiljemalt seitsmendal päeval pärast valimistulemuste väljakuulutamist. Volikogul seisab ees põhimääruse vastuvõtmine, uue omavalitsuse ametiasutuse struktuuri väljatöötamine ja kinnitamine, vallavanema valimine ja vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.

Senised Kambja ja Ülenurme vallavalitsus töötavad kehtiva eelarve raames edasi kuni uue ametiasutuse struktuuriüksuse jõustumiseni 2018. aasta 1. jaanuaril.

 

 

Kino maale
EelmineKes on vastvalitud volikogus?
JärgmineMälumängu uus hooaeg „Kambja kodukandi kilb” alustab