Vallavolikogu veebruariistung

468

Kambja vallavolikogu XXVII istung toimus 18. veebruaril, kohal oli 19 volikogu liiget, istungilt puudusid Rauno Kiuru ja Meelis Michelson.

Volikogu kinnitas päevakorra 7-punktilisena.

Tartumaa kultuuristrateegiat 2025 tutvustasid Tartumaa Omavalitsuste Liidu esindajad Sven Tobreluts ja Astrid Hallik. Volikogu kiitis kultuuristrateegia ühehäälselt heaks.

Kambja valla vapi ja lipu kavandi viimast varianti tutvustasid Heiki Sarapuu ja Illari Lään. Toimus elav arutelu. Volikogu kiitis 10 poolt- ja 7 vastuhäälega lipu ja vapi kavandid heaks mööndusega, et neil kujutatud helihargi proportsioonid muudetakse tegelikkusele vastavaks. Kaks volikogu liiget jäid erapooletuks.

Tõrvandi lasteaia Rüblik arengukava 2020 – 2026 tutvustas haridusnõunik Maia Uibo. Volikogu liikmete küsimustele vastas lasteaia direktor Ene Põder. Volikogu kinnitas lasteaia arengukava 17 poolt- ja 2 vastuhäälega.

Volikogu rahandus- ja majanduskomisjoni, sotsiaalkomisjoni, maakomisjoni ning haridus- ja kultuurikomisjoni esimehed tegid volikogule kokkuvõtte oma komisjoni möödunud aasta tööst ja vastasid volikogu liikmete küsimustele. Volikogu võttis komisjonide töö kokkuvõtted teadmiseks.

Istungil arutatut vahendas volikogu sekretär

REET KIURU

Kino maale
EelmineKokkuvõte vallavalitsuse istungitest
JärgmineVabariigi sünnipäev Soinaste lasteaias