Kevade ehmatav süngus on möödas!

462
Hooldustöötajad Eve ja Tiia on „katsejänesteks“ ning volinikud
Priit ja Dmitri õpetajad-suunajad.

Käesoleva aasta maikuus külastasid infektsioonikontrolli volinikud hoolekande- ja tervishoiuasutusi üle riigi. 7. mail ja 18. mail visiteerisid meie hooldekeskust infektsioonikontrolli volinikud Dmitri Valiulin ja Priit Põld Tartu ülikooli kliinikumist. Oma külaskäikudest esitasid volinikud Sotsiaalkindlustusametile aruande, mille nad ka meile edastasid. Lühike kokkuvõte: „Esimesel visiidil tõdeti, et klientide eraldamine COVID-19 puhangu korral on hästi läbi mõeldud, olemas ka paberkandjal. Kõigis kolmes hoones on võimalik eraldada viiruse kahtlusega ja positiivse testitulemusega kliente. Hoonetes on mitu sisse- ja väljapääsu, seega saab vajadusel eraldada terve korpuse või korruse, asenduspinda vaja ei ole. Iga „musta tsooni“ ette on võimalus luua puhas lüüs ning tsoonist väljudes IKV (isiklikud kaitsevahendid) korraldamiseks mõeldud ala. On mõeldud ka „musta ala“ puhkeruumi peale.

Olemas piisavas koguses isikukaitsevahendeid, desinfitseerimisvahendeid, prügikaste, märgistatud prügikotte, ühekordseid nõusid.

Juhendmaterjalid on välja prinditud kõikidele töötajatele. Visiidi käigus räägitud töötajatega läbi käte hügieen, õiged koristusvõtted, jäätmekäitluse põhimõtted ja isiklike kaitsevahendite kasutamine nii tava- kui COVID-19 olukorras. Esimesel korral anti soovitused juhtkonnale hankida juurde põrandapesumoppe ning korraldada nende kasutamine tubadepõhiseks.

Teistkordsel külastusel saime kinnitust, et põrandapesumoppe on juurde muretsetud ja maskide kandmise kohta jagatud täiendavaid juhiseid personalile.

Kokkuvõtteks võib öelda, et jäime rahule käte hügieeni, isikukaitsevahendite, isolatsioonitingimuste, vajalike vahendite COVID-19 kliendi vajalikuks teenindamiseks, üldpuhastusega“.

Teisel külastuskorral viisime koos töötajate ja volinikega läbi nii teoreetilise kui ka praktilise õppuse, kuidas õiges järjekorras ning nakatumist vältides riietuda isiklikesse kaitsevahenditesse ja hiljem need ohutult seljast võtta.

Hooldekeskuse töötajatest võttis Tartu tervishoiu kõrgkooli infektsiooni volinike õppusest osa hooldusjuht Katrin Mets, kellele anti ka vastav tõend. Tartu ülikooli kliinikumi korraldatud infektsioonivolinike õppepäeval osales õendusteenust osutav Margus Kriiva.

Juhataja oli välja andnud korralduse „Juhised koroonaviiruse haiguse COVID-19 leviku ajal“, kus olid konkreetselt määratletud vastutajad, koostöö Kambja perearstikeskuse, õendusteenust pakkuva OÜga MedAid, terviseameti lõuna regionaalosakonna juhataja Tiia Luhti ja menetlusgrupi juhi Jelena Laariniga, kellega kooskõlastati ka hooldekeskuse külastusajad alates1.juunist. Iganädalane side ja informatsiooni jagamine toimus Sotsiaalkindlustusameti peaspetsialistide Aime Kogeri ja Aasa Harjakuga. 2016. aasta välja töötatud ja kinnitatud juhendid käte hügieeni, ESBL-i positiivsete enterobakterite, meditsiinresistentse stafülokoki leviku tõkestamise ja vere ning teiste kehavedelikega levivate infektsioonide vältimiseks aitasid kindlasti kaasa tekkinud olukorrale süvitsi lähenemisel. COVID-19-ga seotud lisakulud hooldekeskuse eelarvest kujunesid 1096 euro suuruseks. Väga suur tugi nii desovahendite kui ka isiklike kaitsevahendite hankimisel oli terviseameti, päästeameti haldusosakonna logistikagrupi ja Kambja vallavalitsuse poolt organiseeritud abile. Suur aitäh! Oleme tänulikud sotsiaalminister Tanel Kiige tunnustussõnade eest sotsiaal-ja tervishoiu valdkonna töötajatele.

Usun, et kiirustada ja üksteisega kontakteerumisel liigjulgeks muutuda pole arukas. Meie hooldekeskuse majade välisustel ja meie kodulehel on üleval külalistele mõeldud informatsioon, et saaksime oma klientide terviseriske võimalikult minimaliseerida.

Hoidkem ennast ja üksteist!

* * *

10. juunil toimus hooldekeskuses üle hulga aja ka personali sisekoolitus, mille viis läbi Tartu tervishoiu kõrgkooli õppejõud Maiken Jaanisk teemal „Efektiivne meeskonnatöö“.

Koolitusel käsitleti järgmisi teemasid:

  • koostöö versus meeskonnatöö, erinevus ja samasus;
  • „uued ja vanad töötajad“ – võimalused ja ressursid;
  • koostöö eeldused, efektiivsus ja probleemid, vastutus;
  • koos töötamise väljendused: juhendamine, motiveerimine, julgustamine, toetamine, kaasamine, loomine, hoidmine;
  • suhtlemise „tööriistad“ – kuulamine, kehtestamine;
  • võrgustikutöö tervishoius, hooldustöös.

Kuna meie kollektiivis on sel aastal mitu uut töötajat, siis oli hea jälgida ning kuulata, kuidas keegi ennast väljendas, mida soovis, arvas oma tööst, töökollektiivist, juhtimisest, motivatsioonist jne. Hea oli kuulda, et enamus soovis rohkem positiivsust oma tööpäeva. Ühiselt arutleti hooldekeskuse visiooni ja missiooni, eesmärkide üle. Mõtiskleti töötaja kui inimese vajaduste järjestuse üle – kellele on tähtis töökoha asukoht, kellele raha, kellele töökaaslased vms. Lektorile meeldis väga meie kodulehel olev moto „Aitame üksteist, nii võidame koos!“

18. juunil toimus vabaõhukontsert Ervin Lillepeaga ja jaaniaja ootuspärane grilliõhtu.

1. juulil külastavad meid meie head vanad sõbrad CommuniCare võrgustikust, kellega on plaanis klientide vaba aja sisustamiseks täiendada kolme maja puhkenurkade varustatust tahvelarvutitega.

16.-17. juulil plaanime sõita Võru- ja Põlvamaa hooldekodudesse õppe-ekskursioonile.

Seekord oli kevadine aeg meile ehmatavalt süngevõitu, aga usume, et see aeg on nüüd möödas. Elame ja hoolime, peseme käsi ja hoiame oma meeled rõõmsatena.

Olgem hoitud, armastatud ja püsigem terved!

ELLE OTT,
SA Aarike Hooldekeskus juhataja

Kino maale
EelmineMTÜ Õnnemaa suveteated
JärgmineLäbikukkumine või hoopis õnnestumine?!