Aarike hooldekeskust asub juhtima Marika Tirmaste

661
Marika Tirmaste

Aastavahetus tõi kaasa muutused Aarike hooldekeskuse juhtimises. Asutust enam kui 30 aastat juhatanud Elle Ott andis teatepulga üle Marika Tirmastele.

Marika Tirmaste omab töökogemust Viljandi ja Otepää tervisekeskustest. Enne Aarikesele tulekut oli ta ametis Lõhavere ravi- ja hooldekeskuses, kus tema eesmärgiks oli üldhooldusteenuse kvaliteedi parendamine ja teenuse isikupõhisemaks muutmine.

Hooldekeskuse uus juht on lõpetanud Mainori Kõrgkooli ärijuhtimise eriala, spetsialiseerumisega teenindusjuhtimisele, ning eelnevalt omandanud Soomes sotsiaal- ja tervishoiu eriala, keskendudes füsioteraapiale. Lisaks on ta lõpetanud Tallinna Ülikooli ning omab aastast 2000 koolitaja kogemust, harides põhiliselt hooldustöötajaid ja tegevusjuhendajaid.

Aarike hooldekeskuse pikaaegne juht Elle Ott avaldab tänu endisele ja praegusele Kambja Vallavalitsusele, hooldekeskuse loojale Ivar Tedremale, sihtasutuse nõukogu liikmetele, klientidele, töötajatele ja EELK Kambja kogudusele. Samuti tänab ta paljude teiste oluliste hooldekeskust aidanud asutuste ja isikute kõrval Maire Hennot ja Ülenurme käsitööseltsi, kes on eriliste käsitöömeenetega nii kliente kui ka töötajaid nende tähtpäevadel meeles pidanud.

Elle Otti tänas tehtud töö eest 22. detsembril vallavanem Illari Lään, kes pidas ametist lahkunud juhti meeles tänukirja ja valla territooriumi kujutisega seinakellaga.

Hooldekeskust juhtima asunud Marika Tirmaste loodab oma ametis rakendada seniseid teadmisi ja vilumusi. Töökogemus erinevatest tervise- ja hooldekeskustest on õpetanud teda arvestama asutuse, klientide kui töötajate vajadustega.

Marko Ojakivi
valla kommunikatsioonijuht

Kino maale
EelmineKambja Kultuur ja Sport loob terviklikud võimalused nii spordi- kui kultuuritegevuseks
JärgmineVallavalitsuse istungilt 18.01.2023