Vilgas külaelu toob inimesed aina rohkem külaplatsile kokku

781
Inimesed labitadega liivakasti korrastamas, taamal lapsevanker, ealmud.
Toomaküla kogukond on korrastanud külaplatsi juba aastast 2015. Foto: erakogu

Soinaste küla (selle osa, mis jääb Rehepapi teed pidi linnast tulles paremale) rahvas on iga aastaga aina aktiivsem ning möödunud aasta lõpuks tõi see tarmukus külaplatsile valla kaasava eelarve abil mänguväljaku, mis inimesi veel rohkem kokku toob. Varasemast ootavad seal tegutsejaid juba ees võrguplats, jalgpalliväljak, krossirada, liivakast, lõkkepaik, kelgumägi ja uisuväljak. See ala toob igal kevadel kokku ka hulganisti talgulisi, et küla suveks korda seada.

Kui alguses, ca 10 aasta eest, oli pargi ümber üksikuid asustatud tänavaid ning väike kokkuhoidev kogukond tegeles omal jõul talgute ja väiksemate initsiatiivide vormis külaplatsi arendamisega, siis tänaseks on tänavate arv mitmekordistunud ning elanikkegi kordades rohkem. Kohalikud kutsuvad seda piirkonda Toomakülaks, see aitab natuke oma identiteeti luua ja kogukonda piiritleda. Ühine meililist oli toeks aastast 2015 ning alates 2017. aastast peab külarahvas vilka külaelu paremaks korraldamiseks üksteisega ühendust Facebooki grupi kaudu. Täna on seal 400 liiget.

Uued aktiivsed noored tõukavad külaelu edasi

Arendus on toonud külla uusi aktiivseid noori peresid, keda huvi külaelu edendamise vastu on tõuganud osalema erinevatel toredatel konkurssidel. Seadsime meie küla üles ka Olybeti „Kodukoha jalkavärav” ning „Võrguplatsid korda“ rahvahääletustel ning meil õnnestus kogu kogukond hääletama mobiliseerida. Need olid edukad projektid. „Kui tahame, siis saame!“ rõõmustas ägeda külarahva üle Ain Arend, üks tänastest põhiaktivistidest.

Küla spordihaldja Leila Merilo eestvedamisel on külaplatsil toimunud nii sportlikke treeninguid külarahvale kui äge Halloweeni jooks, mille käigus on lastel juba kahel aastal olnud võimalus ustele koputamise asemel mööda põnevalt kaunistatud aedasid ringi luusida ning komme otsida. Külarahvas tuleb selliste initsiatiividega hooga kaasa. „Tundub, et tuleb ka mardi- ja kadripäevaks midagi põnevat välja mõelda, et meie enda traditsioonid ka au sees püsiksid,“ lisas Merilo.

Talguid on külas korraldatud juba aastast 2015 ning nende käigus on lisaks korrastustöödele alati tehtud ka midagi muud: rajatud liivakast ja lõkkeplats, ehitatud sildu üle kraavi, mis külaplatsi ümbritsevatest teedest eraldab, või arutletud kohaliku konstaabliga küla liikluskorralduse üle, et seejärel vallalt selle osas abi paluda. Möödunud aastast on küla sissesõitudel saabujaid tervitamas liikluspiirangute märgid. Ka see on külarahva initsiatiiv. Vald on aidanud vundamendi kaevamistest tekkinud mägesid kelgumäeks ja krossirajaks muuta, külaplatsi niidetuna hoida ning kohalikud pritsumehed toetavad uisuväljakule vajaliku vee pritsimisega.

Kaasavas eelarves osalemine oli võidujooks ajaga

Kambja valla kaasava eelarve rahvahääletus eeldas juba veidi süsteemsemat tegutsemist, mistõttu loodi 2021. aastal MTÜ Soinaste külaelu. „See oli võidujooks ajaga,“ ütles Arend. „Pidime ülikiirelt sõlmima maakasutuslepingu, küsima hinnapakkumisi ja arutlema külarahvaga, et taotlus tähtaegselt ära esitada.“ Sujuvalt õnnestus edasi pääseda rahvahääletusele. „Väga vinge periood oli,“ ütles MTÜ üks asutaja Einike Paap, „tehti plakateid, käidi ukse taga koputamas, infot jagati sotsiaalmeedias. Iga hääl luges.“ Soinaste külaplats sai rahvahääletusel 322 häälega teise koha ning üheskoos jäädi ootama esimesest projektist üle jäävat rahastust. „See lootus muutus ühel hetkel uskumatuks, kui selgus, et meie mänguväljaku projekt viiakse ellu täies mahus!“ kirjeldas Arend toimunut. Hange kuulutati välja suvel. Külarahvas rõõmustab, et selle võitis ja väljaku ehitas mitmekesiseid tooteid pakkuv ja professionaalne TipTipTap OÜ. Mänguväljak sai püsti täpselt enne lume tulekut ning avamine toimus 4. detsembril kelgumäest koos vallavanemaga alla tuhisedes ning šokolaadikringlit mekkides.

„Oleme eriti tänulikud meie enda vingele külarahvale, et meil on nii palju aktiivseid ja toredaid panustajaid,“ ütles MTÜ kolmas eestvedaja Kerli Jõesaar. „Suur aitäh kuulub ka Wesico Project OÜle, kes maa külarahva kasutusse lubas. Ning loomulikult oleme tänulikud ka valla töötajatele, kes on meid kaasanud ja toetanud ning lisaks kaasavale eelarvele veel kopsaka summaga õla alla panid,“ lisas Jõesaar.

Uuele aastale läheb külarahvas vastu juba uute ideedega nii külaplatsi kui külaelu arendamiseks. Ees ootavad ka ühine kuuskede põletamine, kevadised talgud ning jaanipäev nagu igal aastal.

Age Rosenberg
kogukonna eestvedaja

KAASAV EELARVE

Kaasav eelarve on:

  • elanike kaasamine vallaeelarve koostamise protsessi
  • elanikele võimaluse andmine erinevate ettepanekute tegemiseks, mille realiseerimisega soovitakse edendada valla elu
  • elanikele hääletamisvõimaluse andmine parimate ideede väljaselgitamisel.

Tänavu on kaasava eelarve suuruseks 75 000 €. Igaüks saab teha ettepaneku, mida selle summaga teha.

Loe lähemalt ja tee oma ettepanek: https://www.kambja.ee/kaasav-eelarve

Kino maale
EelmineMuusikakoolis
JärgmineKambja Kultuur ja Sport loob terviklikud võimalused nii spordi- kui kultuuritegevuseks