Kambja Kultuur ja Sport loob terviklikud võimalused nii spordi- kui kultuuritegevuseks

515
Asutust Kambja Kultuur ja Sport juhib Rauno Kiuru, kes on aastaid seotud Kambja valla tegemistega. Foto: Marko Ojakivi

Möödunud aasta viimasest kuust tegutseb Kambja Kultuur ja Sport, mis vallavalitsuse hallatava asutusena pakub elanikele vajalikke spordi- ja kultuuritegevusi.

Moodustatud asutuse juht on Rauno Kiuru, kes on sündinud ja üles kasvanud Kambjas ning omandanud Tartu Ülikoolis kehalise kasvatuse õpetaja eriala. Enne asutuse juhi ametikohale asumist töötas ta Kambja Ignatsi Jaagu Koolis poiste kehalise kasvatuse õpetajana ning juhtis Kambja spordihoone tööd. Rauno Kiuru kuulub Kambja Vallavolikokku ning tegutseb harrastussportlasena kui ka korvpallitreenerina.

Vallalehe toimetus otsis vastselt ametisse asunud asutuse juhilt vastuseid alljärgnevatele küsimustele.

Mis on asutuse Kambja Kultuur ja Sport tegevuse eesmärk?

Suurem eesmärk oleks ühtse mütsi alla koondada meie valla kultuuri- ja spordiinimesed ning asutused. Tihti on meil olnud tunne, et kultuur ja sport konkureerivad üksteisega (kuigi konkurents on samuti edasiviiv jõud), ühisasutuse eesmärgiks on leida kultuuris ja spordis kohti, kus saame üksteist toetada ja täiendada.

Samuti on Kambja Kultuuri ja Spordi eesmärgiks parandada meie valla elanike võimalusi aktiivse kultuuri- ja spordielu harrastamiseks.

Millega tegeleb asutus igapäevaselt?

Asutus tegeleb igapäevaselt meie kultuurimajade (Reola ja Kambja) ning spordiobjektide (Ülenurme spordihoone ja staadion, Tõrvandi spordihoone, Kambja spordihoone ja staadion ning tervise- ja liikumisrajad) haldamisega.

Meie korraldada on ka kõiksugused kultuuri- ja spordiüritused ning erinevate kollektiivide-võistkondade kokkupanemine mitmeteks sündmusteks ja võistlusteks.

Samuti proovime mitmekesistada meie huvitegevuste valikut nii noortele kui täiskasvanutele.

Mida ootate alanud aastast?

Kuna kätte on jõudnud liikumisaasta, siis seda ma ehk kõige enam ootangi: liikumist meie erinevatesse spordihoonetesse, kultuurimajadesse, staadionitele, terviseradadele ning kultuuri- ja spordiüritustele.

Marko Ojakivi

Kino maale
EelmineVilgas külaelu toob inimesed aina rohkem külaplatsile kokku
JärgmineAarike hooldekeskust asub juhtima Marika Tirmaste