Kambja volikogu kogunes sügishooaja esimesele istungile

365
Kambja volikogu istung 23.08.2023 Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

23. augustil 2023 toimus Reola kultuurimajas Kambja volikogu sügishooaja esimene istung. 15-st päevakorrapunktist 10 oli seotud detailplaneeringute algatamise ja lähteseisukohtade kinnitamisega.

Volikogu istungil anti luba osaleda vallavalitsusel Tartumaa roheenergeetika kompetentsikeskuse loomise projektis. Tartu Regiooni Energiaagentuuri alusel loodav kompetentsikeskus hakkab maakonnas pakkuma tuge roheenergeetika ja energiatõhususe lahenduste valimisel, uute lahenduste väljatöötamisel ning rakendamisel. Projekti tulemusena rajatakse Kambja valda Aarike Hooldekeskusesse salvestiga päikeseelektrijaamad.

Toetati Euroopa 2024 kultuuripealinna kultuuriliste sündmuste elluviimist Kambja vallas läbi Sihtasutuse Tartu 2024. Näiteks Kambja Kooriakadeemia korraldab 16.–18. augustini 2024 kümme eriilmelist kontserti Kambjas, Külitses, Ülenurmes, Tõrvandis ja Pangodis.

Kehtestati volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse määrad ning maksmise kord.

Nõustuti Kambja alevikus Männi 2a kinnistule MTÜ Tõrvandi Päästeselts kasuks seatud hoonestusõiguse lõpetamisega.

Algatati ning kinnitati detailplaneeringud ja nende lähteseisukohad: Kambja alevik, Ülase 5a maaükskus; Kullaga küla, Vereve maaüksus; Külitse alevik, Vainopõllu maaüksus; Laane küla, Masso maaüksus ning Tõrvandi alevikus asuvate Massopõllu, Põhja-Masso, Lõuna-Masso ja Väetiseküüni-Lennuvälja tee lõik 4; Lemmatsi küla, Vanapapli tee 2 maaüksus; Lemmatsi küla, Söödi maaüksus; Reola küla, Nirgi tee 3 maaüksus; Räni alevik, Sipelga põik 13 krunt; Tõrvandi alevik, Ringtee 43a ja Näki tee 2 maaüksused; Virulase küla, Vaarika ja Maasika maaüksused.

Lükati tagasi taotlus geoloogilise uuringu loa väljastamiseks Osaühingule Eesti Killustik võimalike maavarade kaevandamiseks Köstrimäe uuringuruumis.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine Kambja volikogu istung toimub 27. septembril kell 17 Reola kultuurimajas.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTõrvandi Koolile pannakse nurgakivi
JärgmineKambja Vallavalitsuse töötajad külastasid Saku Vallavalitsust