Hooldereform ja hooldekodukoha taotlemine

115
Virulase külas asuvas Aarike Hooldekeskuses on olemas kõik vajalik lähedase heaoluks. Foto: Marko Ojakivi

Kõige parem on elada oma kodus. Ent elus juhtub mõndagi ja mõnikord on hooldekodusse minek paratamatu vajadus.

Alates 01.07.2023 käivitus Eestis hooldereform. Sisuliselt tähendab see, et hooldekodu kohamaksu tasumine jaotub teenusel oleva inimese, kohaliku omavalitsuse ja teatud juhtudel hooldekodus oleva inimese lähedaste vahel.

Kohalik omavalitsus tasub hooldekodu kohamaksu osa, milleks on hooldekodu hoolduspersonali kulud. Inimene tasub oma sissetulekust majutus- ja toitlustuskulu ning muud isiklike vajadustega seotud kulud (näiteks ravimid, abivahendid, transport jne.).

Kohatasud on hooldekodudes erinevad ja omavalitsusel võib olla hoolduskulude tasumisele seatud piirmäär. Kambja Vallavalitsus on kehtestanud hoolduskulude tasumise piirmääraks kuni 700 eurot kalendrikuus. Kui hooldekodu kohamaksu hoolduskulu osa on sellest määrast suurem, tuleb arvestada täiendava omapoolse tasumisega. Hooldekodude kohatasud on kirjas asutuste kodulehtedel.

Kui inimese sissetulek on keskmisest vanaduspensionist madalam (2023. aastal alla 636 euro), hüvitab omavalitsus vajadusel lisaks keskmise vanaduspensioni ja inimese sissetuleku vahe.

Kuidas taotleda ööpäevaringse üldhooldusteenuse kulude osalist hüvitamist?

Enne hooldekodusse minekut tuleb esitada teenuse saamiseks avaldus. Avalduse saab saata digitaalselt allkirjastatult e-posti teel või täita vallamajas kohapeal. Seejärel võtab sotsiaaltöötaja ühendust avalduse esitajaga ja lepitakse kokku abivajaduse hindamise aeg ja koht. Rahastamise eelduseks ei ole inimese soov minna hooldekodusse, vaid eelnevalt hinnatakse, kas inimene vajab ööpäevaringset üldhooldusteenust või on võimalik teda abistada muul viisil.

Kambja vald rahastab üldhooldusteenust osaliselt juhul, kui abivajaduse hindamisel selgub üldhooldusteenuse vajadus.

Inimesel on ka võimalik hooldekodu kohamaks tasuda täies ulatuses enda vahenditest. Selline olukord võib tekkida, kui omavalitsus hindab, et inimese toimetulekuks ei ole möödapääsmatult vajalik ööpäevaringne hoolekandeasutus, kuid inimene ise või tema lähedased soovivad siiski seda teenust kasutada.

Täiendav info üldhooldusteenuse taotlemisest ja rahastamisest: Tiina Lobjakas, 502 5840, tiina.lobjakas@kambja.ee.

Tiina Lobjakas
valla sotsiaaltöö spetsialist

Kino maale
EelmineJõulukuine heategu „Tee head“
JärgmineVallavalitsuse istungilt 15.11.2023