Koduteenusest Kambja vallas

264
Hoone peasissekäik.
Koduteenusest saab infot ka Kambja vallamajast (Pargi 2, Ülenurme) või Kambja teenuskeskusest (Kesk 2, Kambja). Eelnevalt palume leppida kokku vastuvõtuaeg sotsiaaltöö spetsialistiga. Foto: Marko Ojakivi

Koduteenus on kohaliku omavalitsuse korraldatav teenus inimestele, kes vajavad abistamist kodustes tingimustes, st abi toimingutes, mis on vajalikud kodus elamiseks, kuid mida inimene ilma kõrvalabita sooritada ei suuda, näiteks küttepuude või vee tuppa toomine, abistamine toidu valmistamisel, koristamisel.

Teenus hõlmab ka abi korraldamist väljaspool inimese kodu, kui see on vajalik tema igapäevaseks toimetulekuks, näiteks poest toidu toomine, saatmine arsti juurde.
Sotsiaalhoolekande seaduse kohaselt on omavalitsuse ülesanne korraldada järgmisi sotsiaalteenuseid: üldhooldusteenus, koduteenus, tugiisikuteenus, täisealise isiku hooldus, isikliku abistaja teenus, varjupaigateenus, turvakoduteenus, sotsiaaltransporditeenus, eluruumi tagamise teenus, võlanõustamisteenus, lapsehoiuteenus.
Sotsiaaltöötajad hindavad inimese abivajadust, millest selgub sobilik teenuse liik ja maht.
Koduteenusest ja selle taotlemisest leiab rohkem teavet valla veebileheküljelt www.kambja.ee/koduteenus

Täiendav info koduteenusest: Tiina Lobjakas, valla sotsiaaltöö spetsialist, 502 5840, tiina.lobjakas@kambja.ee

Marko Ojakivi

Kino maale
EelmineTere, Euroopa kultuuripealinn!
JärgmineVallavolikogu 17.01.2024 istungilt