9.9 C
Kambja
Pühapäev, 04.06.2023

Arhiveeritud sisu!

Artikkel on rohkem kui nelia aastat vana ja ei pruugi olla ajakohane. Arhiveeritud ajalehe artikli sisu takkajärgi ei muudeta!

Vajalik võib-olla värskema teabega tutvumine!

EsikülgKoduvalla arhiivKambja Vallavolikogu istungid

Kambja Vallavolikogu istungid

Ühinenud Kambja valla vallavolikogu I istung toimus 26. oktoobril.

Istungist võttis osa 18 volikogu liiget, puudusid M. Võsokov, Ü. Karpov ja P. Puis.

Volikogu esimese istungi kutsus kokku valla valimiskomisjon ja päevakorras oli volikogu esimehe ja aseesimehe valimine ning vallavalitsuste lahkumispalvete ärakuulamine.

Salajase hääletuse tulemusel osutusid valituks volikogu esimeheks Heiki Sarapuu ja aseesimeheks Irma Drenkhan.

Volikogu kuulas ära Kambja Vallavalitsuse ja Ülenurme Vallavalitsuse lahkumispalved, volikogu esimees palus neil jätkata kuni uue vallavalitsuse kinnitamiseni.

Kambja Vallavolikogu I koosseisu II istung toimus 31. oktoobril k.a. Istungist võtsid osa kõik 21 volikogu liiget.

Päevakorras oli vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine, nende esimeeste
ja aseesimeeste valimine, vallavanema valimine, vallavalitsuse struktuuri
ja vallavalitsuse liikmete kinnitamine.

 1. Otsustati moodustada viis alatist komisjoni: revisjonikomisjon, rahandus- ja
  majanduskomisjon, haridus- ja kultuurikomisjon, maakomisjon ja sotsiaalkomisjon.
 2. Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Avo Alliksaar, liikmeteks Illari Lään ja Meelis
  Michelson; rahandus- ja majanduskomisjoni esimeheks valiti Kaupo Piirsalu
  ja aseesimeheks Marek Palusoo; haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks
  valiti Maia Uibo ja aseesimeheks Rauno Kiuru; maakomisjoni esimeheks valiti
  Toomas Arumägi ja aseesimeheks Oliver Ots; sotsiaalkomisjoni esimeheks valiti
  Irma Drenkhan ja aseesimeheks Ülo Karpov.
 3. Kambja vallavanemaks valiti Aivar Aleksejev.
 4. Kinnitati Kambja Vallavalitsus 7-liikmelisena: vallavanem, abivallavanem ja viis
  vallavalitsuse liiget.
 5. Kinnitati Kambja Vallavalitsuse liikmeks ja nimetati abivallavanemana ametisse
  Ivar Tedrema. Kinnitati Kambja Vallavalitsuse liikmeteks Rahel Tamm, Marge
  Einola, Meriliis Kuuslap, Sirje Suur ja Tiit Lukas. Seoses volituste tähtajalise
  lõppemisega otsustati maksta vallavanem Ivar Tedremale hüvitust kuue kuu
  ametipalga ulatuses.

Kambja Vallavolikogu I koosseisu III istung toimus 14. novembril k.a. Istungist võtsid osa kõik 21 volikogu liiget.

Päevakorras oli 9 küsimust.

 1. Kinnitati vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud järgmiselt:
  • haridus- ja kultuurikomisjoni liikmeteks Margot Võsokov, Triin Nõmmistu,
   Peep Puis, Liivi Paumets, Kairi Kolk, Merje Aavik, Marika Odar, Kaido
   Mark, Saidi Tammeorg;
  • maakomisjoni liikmeteks Urmas Sarja, Arne Peda, Ragnar Kruuda, Vahur
   Järv, Arved Küngas, Ragnar Joosep;
  • rahandus- ja majanduskomisjoni liikmeteks Jaano Uibo, Leho Liiv, Ivar
   Tedrema, Enno Soodla, Kuldar Lepik;
  • sotsiaalkomisjoni liikmeteks Karin Peda, Mare Rajamäe, Jekaterina Kuusik,
   Elle Ott, Margit Metsmägin, Liivi Murumets, Elerin Piiroja, Tiina Trees.
 2. Volikogu kinnitas vallavolikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja hüvituse
  määrad ning maksmise korra.
 3. Vallavolikogu kinnitas volikogu sekretäriks Reet Kiuru.
 4. Kinnitati korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord volikogus ja vallavalitsuses.
 5. Volikogu kinnitas uue vallavanema ja abivallavanema töötasu ja hüvitised.
 6. Määrati uuele ühissõidukipeatusele Kambja alevikus kohanimeks Ülase peatus.
 7. Seoses ühinenud valla ametiasutuste tegevuse lõppemisega käesoleva aasta lõpus otsustati Ülenurme Vallavalitsuse ja Kambja Vallavalituse ühendamise teel moodustada uus ametiasutus Kambja Vallavalitsus, mis alustab tööd 1. jaanuaril 2018. aastal.
 8. Kehtestati 1. jaanuaril 2018. a tööd alustava Kambja Vallavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis.

Reet Kiuru,
Kambja Vallavolikogu sekretär,
Kambja vallasekretär

Loetumad