Kogu pere taaskasutuslaat Tõrvandis

456
Vaade saali Foto: Svetlana Rodbaver

Soovin jagada tulemusrikast kogemust, kuidas ühiselt saab ellu viia suuri ettevõtmisi.

Pean lugu taaskasutusest ja keskkonda säästvast mõtteviisist ning seoses sellega tuli mõte ja idee propageerida taaskasutamist ka Kambja vallas. Kuidas aga seda teha? Inspiratsiooni sain Tartu linnast, kus korraldatakse lasteriiete taaskasutuslaata. Teadsin ka seda, et Kambja vallas korraldab pere- ja noorsootööd ning erinevaid sündmusi eri põlvkondadele MTÜ Õnnemaa ning neil on sündmuste läbiviimise ja korraldamise osas pikaaegsed ja tulemusrikkad kogemused.

Septembris kohtusin Ülenurme pere- ja noortekeskuses Kersti Leisiga. Meie esmasel kohtumisel kõik sujus, minu mõte sai positiivse vastukaja ja arutelu tulemusena sündis Kambja vallas uue sündmuse idee – Kogu pere taaskasutuslaat Tõrvandis. Samal kohtumisel leppisime kokku ka kuupäeva ning laada läbiviimise koha. Kooskõlastamiseks pöördus Kersti Tõrvandi spordihoone kasutamise osas Heiki Sarapuu poole ja esitas taotluse ürituse korraldamiseks Kambja vallavalitsusele. Südames oli hea tunne, ühise arutelu tulemusena tuli mõtteid ja ideid järjest juurde ja nii jäime ootama vallavalitsuse vastust.

Korraldusmeeskond. Foto: Svetlana Rodbaver

Laat toimus 11. oktoobril Tõrvandi spordihoones ja selle ümbruses. MTÜ Õnnemaa korraldas lasteprogrammid, kaasates oma hallatavate Kambja, Ülenurme ning Tõrvandi pere- ja noortekeskuste noorsootöötajad ja huvitegevuste juhid erinevate töötubade läbiviimiseks, kutsus kohale OÜ Ponisõidud imeliste värviliste vankritega, kaasas Tõrvandi päästeseltsi ning Õnnemaa kokkamisklubi, kes valmistas pudrukuu raames laadalistele erinevate garneeringutega putru. Kokkulepped tehti Svetlana Rodbaveriga, kes juhib Lana Models Estoniat, et laadal toimuks ka laste moedemonstratsioon.

Minu ülesandeks jäi reklaamplakatite tegemine ja laadal müüjate registreerimine ning spordihoonesse müügiplatsile paigutamine. Müüjaid registreerus üllatavalt palju, osa müüjaid said koha sprodihoone parklas.

Laadal said müüjad müüa endale mittevajalikke asju, näiteks olid esindatud riidekaup, mänguasjad ja igasugused tarbeesemed kogu perele. Osalejaid oli nii müüjate kui ostjate osas märkimisväärselt palju, mis näitas, et taaskasutuslaada vastu oli suur huvi.

Kogu pere taaskasutuslaata iseloomustas kõigi osalejate positiivne emotsioon. Laadalise Kaia kommentaar: ”Idee on hästi tore, hea võimalus asjad teisele ringile saata. Kui laat toimuks regulaarselt, siis see saab inimestele harjumuseks ning sellega kaasneb keskkonda säästev mõtteviis.”

Laadal müüja Jana: ”Müüsin hästi. Taaskasutuse mõte on lahe.” Müüja Rõngust, kes oli spordihoone parklas: „Millal jälle korraldate, minu pakutud asjadele oli külastajatel suur huvi ja tagasi koju lähen palju kergema kandamiga. Kui korraldate järgmisel aastal taas, tulen kindlasti!“

Meie ühine ettevõtmine õnnestus ja juba oleme uusi mõtteid ja häid ideid kogunud nii külalistelt kui ka ise omavahel arutades ning nüüd jääb otsustada, mis kuul järgmisel aastal Kogu pere taaskasutuslaata korraldada.

Tänan kõiki osalejaid, müüjaid, töötubade läbiviijaid, laste moedemonstratsiooni esinejaid ja Svetlana Rodbaverit, Heiki Sarapuud ja MTÜd Õnnemaa – Kersti Leisi, koos oma toreda meeskonnaga!

Võin julgelt öelda, et olen üks õnnemaalastest!

Kohtume 2021. aastal kogu pere taaskasutuslaadal Tõrvandis!

JANE SÕNA,
üks laada korraldajatest

Kino maale