Teeremont Nõo ja Kambja valla piiril

955

Nõo ja Kambja valla piiril (Oomiste ja Kodijärve küla) kulgeva 5 km pikkusel Rundsu-Kääni teel toimuvad kruusakatte remonttööd. Töid teostab JBS Infra OÜ.

Olemasolev kruuskattega teelõigul ei ole piisavalt kruusaosist, et teed saaks kvaliteetselt hooldada. Samuti on probleem pinnavetega. Tööde käigus ehitatakse optimaalse terastikulise koostisega purustatud kruusast kate, likvideeritakse kõrgemad teeperved ja pinnavete ärajuhtimiseks rajatakse nõlvasid. Tööde tulemusena suureneb tee kandevõime ja paraneb tee seisukord ning sõidetavus.

Samaaegselt teostatakse remonti ka Laguja – Kääni tee 1,3 km lõigul. Nõo valla poolt tellitud tööde kogumaksumuseks on koos käibemaksuga 69 244,56 eurot. Tööd valmivad sobilike ilmastikuolude korral käesoleva aasta detsembri keskel.

Kino maale
EelmineEelarvestrateegia ootab tagasisidet
JärgminePeatu, vaata ja veendu!