Tartus vuravad juba pikemat aega ringi uljad ratturid linnavalitsusele kuuluvatel elektriratastel. Linnas on päris tihedalt rattaparklaid, kust kontoomanikud saavad ratta võtta, tarvilise sõidu ära sõita ja oma sõiduriista järgmisse dokki järgmiste sõitjate ootele laadima panna. See kõik oli kohe alguses väga uudne ja parasjagu ahvatlev ning eks tekkinud linnalähedaste valdade inimestelgi tahtmine sedasi kodunt linna ja tagasi tuhiseda. Ka meie vallas on rattaringluse projektiga liitumisest päris pikalt juttu olnud, on rehkendatud, arutletud ja läbirääkimisi peetud. Rattaparklate asukohadki on kokku lepitud: üks Terminal Oil Tõrvandi teenindusjaama ja teine Ülenurme Konsumi parklasse.

Siiski võeti veel mõtlemisaega – 27. oktoobril toimunud vallavolikogu istungil otsustati enamushäältega, et rattaringlust esialgu veel meie valda ei tule. Tugevaimaks mõjutusargumendiks olid mõtlemapanevalt kopsakad kulud: projektiga ühinemisel oleks vallal viieks aastaks ette näha enam kui veerand miljonit kulutusi. Lahtikirjutatult koosneks see 2020. aastal ehk siis üsna otsekohe rataste tarne ettemaksust (50%), mis on 55168 eurot. Lisaks kulutused Tõrvandi ja Ülenurme rattaparklate dokkide, tabloode paigaldamiseks – kahe parkla rajamine nõuaks umbes 3000 eurot. Seega tuleks veel selle aasta lõpuks rattaparklate rajamisse paigutada kokku 58168 eurot.

Järgmiste aastate kulutused on samuti teada: 2021. aastal rataste tarne 50% 55168 €, Tartu Linnatranspordile teenuse osutamise eest 22800 €, kokku kuluks 2021. aastal rattaringlusele 83968 €. 2022., 2023 ja 2024. aastal oleksid summad vastavalt 43200, 43200 ja 36000 ning kõigi viie aasta eest kokku 264 536 eurot.

Mõtlema pani otsustajaid veel kogu ettevõtmise praktilisus. Pole uudis, et paljud Ülenurme ja Tõrvandi inimesed käivad linnas tööl. Kui nad lähevad hommikul elektrirattaga, siis jääb ju sõiduriist päevaks linna ja tagasi koduparklasse sõidutatakse see alles õhtuks. Suure tõenäosusega on meie rattaparklad päeval üsna tühjad…

Liiatigi annab mõtteainet küsimus, mis rattaringlusest viie aasta pärast edasi saab? Mis liigub, see kulub ning kuluvad ka rattad. Kahjuks oleme ka kursis, et kõik ratturid pole sugugi heaperemehelikud kasutajad.

Kõiki küsitavusi, poolt- ja vastuargumente vaagides otsustatigi sedapuhku äraootavale seisukohale jääda.

MAIRE HENNO

Kino maale