-0.2 C
Kambja
Kolmapäev, 21.02.2024
Sildid Taristu

Silt: taristu

Toimuvad Jõhvi–Tartu–Valga maantee ümberehitamise keskkonnamõju hindamise aruande avalikud arutelud

Transpordiamet suunas avalikule väljapanekule riigitee Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4–152 asuva Tartu–Nõo lõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande. Väljapaneku järgselt toimuvad KMH arutelud...

Lahti muukides kaevuvee reostumise müsteeriumit

Ikka ja jälle võib lugeda meediaväljaannetest inimeste kurtmisi vee kvaliteedi pärast. Loo fotolt vaatab aga vastu käest lastud korrast ära kaev… Inimesed ei teadvusta tihti,...

Jõhvi–Tartu–Valga maantee Tartu–Nõo lõigul kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruanne avalikul väljapanekul...

Transpordiamet teavitab riigitee 3 (E264) Jõhvi–Tartu–Valga km 138,4–152,0 asuva Tartu–Nõo lõigu eelprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest. KMH aruandega...

Külitse vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projektist

Hea Külitse piirkonna elanik! Aleviku vee- ja kanalisatsioonisüsteemide projekteerimise töövõtuleping allkirjastati 12. aprillil 2022, maksumusega 229 830 eurot. Projekt valmib lepingu järgi 2022. aasta...

Salvkaevud vajavad korrapärast hooldust ja majapidamiste reovesi puhastamist

Maa pinnast 71% katab vesi. Sellest vaid 1% kõlbab joomiseks, toidu valmistamiseks, pesemiseks või põllumajanduses kasutamiseks. Selleks, et meie tarbevee kvaliteet püsiks hea, tasub...

Galerii: Ülenurme gümnaasiumi spordihoone sarikapidu

Neljapäeva pärastlõunal peeti Ülenurme gümnaasiumi spordihoone sarikapidu. Vallavanem Argo Annuk tänas ehitajaid. Embach Ehituse juhatuse liige Peeter Voovere, kinnitas et üldjoontes on kõik läinud plaanipäraselt ning...

Ülenurme gümnaasiumi staadion on kasutamiseks valmis

Paar aastat tagasi alustas vallavalitsus Ülenurme gümnaasiumi staadioni renoveerimise ettevalmistamisega kuna pikalt kasutusel olnud jooksuradade kate oli amortiseerunud ja pude, teiste spordialadest mõnegi harrastamiseks...

Vallavalitsuse istungilt

29. juulil otsustati Ehitus- ja planeeringuküsimused Anda projekteerimistingimused Laane külas asuva Puraviku tn 8 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks. Väljastada ehitusload: Laane külas Teeääre kinnistule üksikelamu...

Valminud analüüs kinnitab, et kohalikud omavalitsused vajavad riigilt kohalike teede korrashoiuks...

Riigikantselei tellitud uuringust selgub, et kohalike omavalitsuste (KOV) teedevõrgu koondseisukord on teostatud mõõtmistulemuste alusel teekasutaja seisukohast lähtudes halb ning KOV teedevõrgu olemasoleva seisukorra tagamiseks...

Reedel ja laupäeval on piiratud liiklus Ülenurme alevikus Võru maanteel

Homme ja ülehomme toimuvad Ülenurme alevikus Võru mnt asfalteerimistööd. Reedel (27.11) asfalteeritakse Ülenurme Konsumi ja Männi tänava vahelist teelõiku. Üks sõidusuund suletakse, liiklust reguleeritakse reguleerijatega. Laupäeval...