Ülenurme gümnaasiumi staadion on kasutamiseks valmis

Järg on spordihoone käes

1659
Foto: Kaspar Koolman

Paar aastat tagasi alustas vallavalitsus Ülenurme gümnaasiumi staadioni renoveerimise ettevalmistamisega kuna pikalt kasutusel olnud jooksuradade kate oli amortiseerunud ja pude, teiste spordialadest mõnegi harrastamiseks tarvilised platsid olid kas lagunenud või puudusid sootuks.

Mul on ääretult hea meel, et nüüd on kogu staadion renoveeritud. Uue särava tartaankatte sai 8 x400m jooksurada. Uue ilmega on kaugushüppe-, kuulitõuke-, teivashüppe-, odaviske-, kõrgushüppe-, ketta- ja vasaraheitepaigad. Pealtvaatajatele rajatud istepingid on uued ning valla värvides kollased ja rohelised.

Staadioni renoveerimine läks kokku maksma 1 122 399,83 eurot, millest valla eelarvest maksti 272 399,83 eurot. Toetust saadi kokku 850 000, 00, millest maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetest (MATA) 210 000,00 eurot ja COVID-19 mõjude leevendamise toetus 640 000,00 eurot.

On uhke olla sellise valla arendusjuht, kus on nii head sportimisvõimalused ja sport on kõrgel tasemel. Juba septembrikuus on võimalus kõigil valla elanikel staadionit külastada ja kasutada, sest liikumisharjumustega tegelemine on oluline.

Ja loomulikult ei saa jätta mainimata ja kiita osaühingut Sahkar TT, kes staadioni renoveeris. Omanikujärelevalve teenust osutas osaühing Prodecoro ning projekti koostas osaühing Landverk.

Järg spordihoone käes

Septembrist algab taas uus kooliaasta ning vallavalitsus alustab Ülenurme gümnaasiumi spordihoone renoveerimist ja juurdeehitust. Ehitustööde piirkond piiratakse aiaga. Palume kõigil olla spordihoone ehitustööde piirkonnas ettevaatlikud ning järgida hoolikalt juhiseid !

Juba järgmisel õppeaastal saab sportida uues spordihoones.

22. juulil andis volikogu vallavalitsusele loa sõlmida hankeleping OÜga Embach Ehitus  Ülenurme gümnaasiumi spordihoone rekonstrueerimise ja ehitustööde teostamiseks, mille kogumaksumus hanke tulemusena on 6, 7 miljonit eurot.

Riik toetab Ülenurme gümnaasiumi spordihoone energiatõhusamaks muutmist 405 000, 00 euroga, meetmest „Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes“.

Toredat kooliaasta ja sügise algust ! Olgem rõõmsad ja jäägem terveks.

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

Kino maale
EelmineSuvi küpseb tasapisi sügiseks
JärgmineLõppes rannavolle treeninglaager