Vallavalitsuse istungilt

481

19. novembril otsustati

Väljastada projekteerimistingimused Madise külas asuvale Väike-Tooma maaüksusele üksikelamu projekteerimiseks ja Reola külas asuvale Unipiha tee 20a maaüksusele
päikeseelektrijaama projekteerimiseks, Külitse alevikus asuvale Haage tee 59b krundile
üksikelamu ja abihoone projekteerimiseks, Läti külas Latika maaüksusele päikeseelektrijaama projekteerimiseks, Reola külas asuva Unipiha tee 20a krundile PVC halli projekteerimiseks, Õssu külas asuva Karja tee 1 krundile kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Väljastada ehitusload Soinaste külas Välja tn 6 // 10 laohoone püstitamiseks ja Haru tn 18 üksikelamu püstitamiseks, Tõrvandi alevikus Kõivu tn 18 üksikelamu püstitamiseks, Lemmatsi külas Mäelille tn 2, 4 ja 6 kahe korteriga elamute püstitamiseks. Väljastada kasutusload Räni alevikus Kassisilma tn 8 teenindus- ja büroohoone püstitamisel,
Soinaste külas Haru tn 11 üksikelamu püstitamisel, Tõrvandi alevikus Aasa tn 4c üksikelamu püstitamisel, Täsvere külas Pääsukese maaüksusel üksikelamu püstitamisel ning Õssu külas Tõnissoni tee 16 üksikelamu osalisel (II korrus on välja ehitamata) püstitamisel.

Kiita heaks projekti „Kiisa ridaelamute ja ühepereelamute uue puurkaevu rajamine“ toetuse
kasutamise aruanne toetussummas 8 952,00 eurot ja maksta Priit Kährile välja saadaolev osa toetusest summas 895,20 eurot.

Määrata ühekordne sotsiaaltoetus 6 isikule kogusummas 360 eurot. Tasuda Varajase Kaasamise Keskus OÜle puudega lapsele osutatud sotsiaalteenuste eest. Tasuda SAle Eesti Agrenska Fond puudga lapse tugiisiku teenuse eest perioodil 23.11.2020 – 31.12.2021.

Määrata raske puudega isikule alates 19.11.2020 kuni 31.11.2023 koduteenus.
Kooskõlastada Ülenurme Lasteaia Nurmepesa töötajate koosseis seisuga 03.08.2020.

Kino maale
EelmineRattaringlusega liitumine lükkub edasi
JärgmineMeil on hea elada!