Tervist edendavad Õnnemaa noortekeskused Kambja vallas

175

Aasta 2021 prioriteedid

  1. Vaimne ja füüsiline tervis
  2. Väärtustada iseennast
  3. Loodusega koos/igaüheõigus
  4. Õnnetus ei hüüa tulles!
  5. Koos kogukonna eri põlvkondadega
  6. Lapsest turvaliseks täiskasvanuks
  7. Meeskonna ühised sündmused

Antud prioriteetide alusel on koostatud MTÜ Õnnemaa selle aasta terviseedenduse tegevuskava.

LOODUSEGA KOOS/IGAÜHEÕIGUS

Matkamäng „Õnne maa“ Tõrvandi parkmetsas

Tegevuskavas planeerisime avastada loodust ja iseennast liikumise ja meelte abil, tutvudes Kambja vallas asuvate tervise- ja matkaradadega. Koostasime koos valla keskkonnaspetsialist Taivo Prantsiga matkapäevade programmi, mis on suunatud noortele ja kogukonnale, kaasates ka vallas asuvaid koole ja kehalise kasvatuse õpetajaid.

Paraku ei ole praegu võimalust ühiselt programmi läbi viia, nii otsustasid õnnemaalased, et alustame matkamängudega, kuhu saab minna üksinda, sõbraga, perega, koeraga.

Kuidas mäng välja näeb?

Eelnevalt postitasime tutvustava video valla kodu- ja Facebooki lehele, Õnnemaa Facebooki ja noortekeskuste lehtedele, kooli Stuudiumi ja läkitame lapsevanematele.

Matkamängus osalemiseks oli vaja internetiühendusega nutiseadet.

Nüüdseks on meil rõõm teada anda, et matkamäng Tõrvandis kulges suurepäraselt, osavõtjaid oli 25, kelle vahel loositi välja auhinnad: dinosaurustega matkakruusi said Märt Saar ja Olari Kärner, pimedas helendav veepudel on nüüd Otto ja Loore Pintsonil ning Rauno Lopil, matkamiseks tarvilise rippvoodi omanikuks sai Peep Lees.

Ülevaate järgmistest matkamängudest anname juba aprillikuu lehes.

Õnnetus ei hüüa tulles!

Aasta alguses läks hoogsalt käima päästering, mis toimub Tõrvandi päästeseltsi ja Õnnemaa koostöös.

Esimene õppepäev toimus 13. veebruaril – kogu pere programm ERMis.

Päeva avas päästeringi juhendaja Marek Posti, kes andis lühiülevaate sellest, miks ka naispäästjad teenistusse sobivad. Külas oli Räpina komando naispäästja Mari Plaado. Päästeringi noored koos lastevanematega said teada Mari kogemustest selles ametis.

Seejärel külastati ühiselt näitust „Naised tuletõrjes ja päästes läbi ajaloo“ ning samas tutvuti ka ERM-i põhinäitusega.

Kuna märtsikuus ei ole võimalust kokku saada, siis Marek Posti on koostamas e-õppematerjali, mille teemaks on liiklusohutus. Õppematerjali edastame e-posti teel lapsevanematele!

Täname koos juhendajaga lapsevanemaid, kellega on väga hea koostöö.

Uute põnevate kohtumisteni!

KOOS KOGUKONNA ERI PÕLVKONADEGA

Õnnemaa mälumängude sari

Alustasime Õnnemaa mälumängude sarjaga. See on tore võimalus panna proovile oma teadmised kodukohast. Küsimused on Kambja valla erinevate piirkondade kohta.

Märtsi esimesel nädalal toimus mälumängu esimene osa 16 osalejaga.

Loosiõnn naeratas seekord Nelle-Ann Varele, kes sai lauamängu „Kes?Mis?Kus?“, Tõnis Pihusele tõi loosiõnn mõistatusmängu IQ ning Lauri Sibulale tegevuskaardid.

Mälumängu teine osa toimub aprilli alguses, info selle kohta ilmub valla kodu- ja Facebookilehel, Õnnemaa ja noortekeskuste Facebookilehtedel.

Ootame teid mängima!

KERSTI LEIS,
MTÜ Õnnemaa juhataja,

LIISI ILVES,
MTÜ Õnnemaa noorsootöötaja

Kino maale