Eakad sünnipäevalapsed Kambja vallas

210

24.12 Elisabeth Ojaste 97.
07.12 Leida-Johanna Paal 90.
30.12 Endla Langel 89.
01.12 Jekaterina Pintman 87.
11.12 Vello Kivirand 87.
27.12 Laidi Kuus 87.
27.12 August Puusepp 87.
29.12 Joel Viin 82.
24.12 Harda Moiseitseva 81.
12.12 Leida Erstu 80.
23.12 Voldemar Org 80.
03.12 Zinaida Jevonen 70.
29.12 Aldur Kattai 70.
17.12 Aita Kartau 70.

 

Talvised tervitused ja õnnesoovid detsembrikuu sünnipäevalastele

Kambja vallavolikogult ja vallavalitsuselt!

Kino maale