Mälestame

196

Lidija Altement
30.7.1932 – 16.1.2010,
Lalli

Kino maale