RMK teeb Kambjas üraski tõrjeks raieid

666
Foto: Lars Mæhlum. (cc)

Avaldatud: 28. veebruar 2022 12:18

Riigimetsa majandamise keskus (RMK) kavandab Kambja alevikus kõrgendatud avaliku huviga alal raieid üraskirüüste likvideerimiseks ning edasise leviku ohjamiseks. Raieid on plaanis teha nii sanitaarraiena, mille käigus eemaldatakse kahjustatud puud, kui ka lageraiena aladel, kus üraskikahjustuse tulemusel on mets muutunud liiga hõredaks. Raie käigus jäetakse kasvama elujõulisi säilikpuid puuliikidest, mida üraskikahjustus ei ohusta. Samuti säilitatakse kõik elujõulised tammed.

Raie tehakse märtsi teises pooles, et vältida lindude pesitusaega. Kuuse-kooreüraski mardika lendlus ja haude rajamine puukoore alla algab kevadel, kui õhutemperatuur on tõusnud 18–20 kraadini ja muld on saavutanud temperatuuri 10 kraadi. Kuuse-kooreüraski tõrje edukus sõltub värskelt asustatud puude või püünispuude kiirest ja õigeaegsest ülestöötamisest.

RMK Tartumaa metsaülem Toomas Haas: „Töid korraldatakse viisil, mis võimalikult vähe häiriks kahjustatud alaga piirnevas metsas pesitsevaid linde. Seetõttu raiumegi varakevadel, jättes langile üraskite püüdmiseks püünispuid, mida üraskid hakkavad ilmade soojenedes lendlust alustades asustama. “

Püünispuud veetakse metsast ära kohe, kui üraskid on piisaval määral püünispuid asustanud.

„Palume mõistvat suhtumist – meie eesmärk on tagada, et üraskikahjustus ei leviks edasi Kambja metsas praegu veel elujõulistele kuusikutele. Aladele, mis jäävad üraskikahjustuse tõttu lagedaks, istutame esimesel võimalusel uued puud, “ lisas Haas.

Kino maale
EelmineVaheldusrikas veebruar Laululinnu lasteaias
JärgmineHaiglates 611 koroonaviirusega nakatunut; uusi nakatumisi 2706