Muusikapesa rühmaruumis

156
Georg ja Adelina muusikapesas. Foto: Krista Grosnõi

Eelmise aasta sügisel ehitasid Metsvindi rühma õpetajad koos lastega rühma muusikapesa. See on seintega eraldatud pisike ruumike, mille sisustus on üsna tagasihoidlik, kuid vahendid annavad lastele võimaluse tegeleda muusikaga omaalgatuslikult ning oma visioonist lähtuvalt. Lapsed saavad muusikat ise luua, samuti kogeda juba olemasolevat. Muusikapesas on võimalus vaadata ja kuulata heliga raamatuid, lõõgastuda ülestõmmatava kaisulooma muusikapala saatel, mängida erinevaid pille ja tajuda erinevaid kõlasid.

Lapsed on saanud muusikapesas tegutseda juba mõnda aega ning selle aja jooksul on see hakanud täitma peamiselt kaht rolli – rahupesa ning inspiratsioonipaiga rolli. Muusikapesa ongi laste silmis omandanud samasuguse mõtte, nagu on meie rühmas rahupesa – see on koht, kus laps saab olla omaette, eralduda kõigest ümbritsevast ja tegutseda üksinda. See paik ja sealsed muusikalised tegevused mõjuvad mudilastele rahustavalt ja lõõgastavalt. Lisaks on muusikapesa laste jaoks mängude vaheldumisel peatuspaigaks – justkui inspiratsiooni paik. Kui mäng on lõppenud ning ees ei ole ootamas ühtki uut mänguideed, lähevad lapsed tihti muusikapessa, et eelmise mängu tohutu elevus ja pinge vabaneks. Seal saab võtta aja, et luua uusi ideid uuteks tegevusteks. Head tunded, mida muusika loob, on uute heade mõtete aluseks.

Võimalusi muusika kogemiseks on väga palju ning selleks, et pakkuda lastele võimalikult mitmekesist kogemust, soovime edaspidi muusikapesa täiendada erinevate muusikaliste lahendustega. Mõttes on luua rohkem võimalusi muusika kuulamiseks, et lapsed saaksid näiteks vastavalt aastaajale või tähtpäevale kuulata teemakohast muusikat, ning soetada vahendeid, mille abil saaksid lapsed ise muusikat luua.

KAIA KORELA ja KRISTA GROSNÕI,
Soinaste lasteaia Laululind Eerika filiaali Metsvindi rühma õpetajad

Kino maale
EelmineURBACT võrgustikprojekt „Koostöine ja innovaatiline haridus” Kambja vallas
JärgmineTurundaja, kirjanik, maailmarändur Lauri Räpp Tõrvandis