URBACT võrgustikprojekt „Koostöine ja innovaatiline haridus” Kambja vallas

339
URBACT: Kambja Ignatsi Jaagu koolis viis töötuba läbi Indrek Maripuu.

Haridusvõrgustiku projekti raames olid 5.-7. aprillil Tartumaal külalised Tallinnast, Elvast, Narvast, Sauelt ja Viru-Nigulast. 6. aprillil oli võõrustajaks Kambja vallavalitsus. Kambja päeva teema oli lapsevanemate kaasamine ja koostöö lapsevanematega.

Kuuste mõisakoolis tervitas saabunud külalisi vallavanem Argo Annuk ning koolipere andis ülevaate koostööst lapsevanematega. Tutvuti renoveeritud mõisahoonega, korras ja kaunilt kujundatud hoone meeldis külalistele väga. Saime vahetada kogemusi, kuidas on võimalik õppetööd korraldada, kui hoonet renoveeritakse kolm aastat järjest.

Kambja pere- ja noortekeskuses andis MTÜ Õnnemaa juht Kersti Leis ülevaate noortekeskuse tegemistest ning aktiivsest ja ettevõtlikust kogukonnast. Arutati, kuidas toimub töö sisseostetud noorsootööteenuse korral.

Kambja Ignatsi Jaagu koolis toimus töötuba, milles otsiti lahendusi, kuidas lapsevanemaid paremini haridusellu kaasata. Töötoa läbiviija Indrek Maripuu on viimase kümne aasta jooksul teinud koostööd mitmete koolide ja noorsootöö organisatsioonidega.

Tõrvandi lasteaias rääkisid Ülenurme gümnaasiumi vanematekogu loomisest ja esimestest sammudest Age Rosenberg ja Kairi Vasemägi. Kairi on ühtlasi ka URBACT Eesti haridusvõrgustiku KOVide koordinaator.

Kambja valla URBACT meeskond on oma sihiks seadnud koolidevahelise koostöö parendamise ning ühtse MEIE-tunde kujunemise vallas. Üheks viisiks koolidevahelist koostööd parendada on ühistegemiste korraldamine, millega ongi juba algust tehtud.

Saame kokku juba 7. mail Tõrvandis toimuval Mai Kellukese laadal. Laadal tutvustatakse toredaid vaba aja sisustamise võimalusi meie vallas. Noored saavad taas näidata oma tegemisi ja korraldada huvitavaid töötube. Huvihariduse võimalusi tutvustavad valla koolide noored ning pere- ja noortekeskus.

Tule vaatama ja leidma võimalusi oma elu huvitavamaks muutmiseks. See on Sinu võimalus!

KRISTI KULL,
valla arendusjuht

URBACT
URBACT haridusvõrgustik on möödunud suvel käivitunud pilootprojekt, mis viiakse ellu Euroopa Liidu URBACT programmi raames. Projekti eesmärk on luua Eesti kohalikest omavalitsustest haridusvaldkonna kogemuste ja lahenduste jagamise võrgustik, mis toetab laste ja noorte ettevõtlikkuse arendamist ja elulist õpet, kaasates erinevaid kogukonna liikmeid, nagu lapsevanemad, ettevõtjad, MTÜ-d jne.
Kino maale
EelmineTule vaata Tartumaa tantsupeol oma valla kollektiive!
JärgmineMuusikapesa rühmaruumis