Kambja valla arengukava muutmiseks ja eelarvestrateegia uuendamiseks moodustati juhtrühm

738
Ülenurme alevik. Foto: Marko Ojakivi

Seoses Kambja valla arengukava 2030 muutmise ja eelarvestrateegia uuendamisega moodustati juhtrühm, kuhu kuuluvad oma ala eksperdid, kes hakkavad koordineerima tervise ja heaolu, kultuuri ja kogukonna, vaba aja ja spordi, taristu ja elukeskkonna, ettevõtluse ja turismi ning valla juhtimise teemavaldkondi.

Juhtrühma ülesandeks on läbi töötada varasemalt kirja pandud konkreetse valdkonna arengukava, analüüsida nende peamisi arengutrende, väljakutseid ja võimalusi ning koostada detailne tegevuskava aastateks 2023–2026. Samuti leppida kokku, kuidas neid tulemusi hakatakse mõõtma.

Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise tervikprotsessi hakkavad vedama Kambja vallavalitsuse arendusjuht Kristi Kull ja finantsjuht Eve Jaanus. Juhtrühma teemavaldkondade vastutajad on Liis Rosin ja Kersti Leis (haridus ja noorsootöö); Brit Mesipuu ja Ülo Karpov (tervis ja heaolu); Aivar Aleksejev, Margot Võsokov ja Avo Alliksaar (kultuur ja kogukonnad); Argo Meresaar, Rauno Kiuru ja Heiki Sarapuu (vaba aeg ja sport); Tarmo Kleimann, Kristi Kull ja Ülo Plakso (taristu ja elukeskkond); Alan Uibo, Taivo Prants ja Toivo Salus (ettevõtlus ja turism); Alar Arukuusk ja Illari Lään (valla juhtimine). Juhtrühma liikmed kaasavad töösse oma valdkonna spetsialiste ja teisi huvitatud isikuid.

Arengukava muutmise ja eelarvestrateegia uuendamise raames toimuvad ka arutelud vallavolikogus ja valdkondlikes volikogu komisjonides. Samuti korraldatakse avalik ideekorje valla veebilehel, töörühmades, komisjonides, volikogus ning arutelukoosolekud omavalitsuse erinevates piirkondades. Täiendavaid ettepanekuid saab ka esitada valminud arengukava ja eelarvestrateegia avalikul väljapanekul.

Arengukava uuendamise eesmärgiks on saada vastused küsimustele:

  • Milline on meie praegune olukord?
  • Kus tahame olla planeerimisperioodi lõpus (visioon, eesmärk)?
  • Kuidas jõuame soovitud olukorrani (strateegia)?
  • Mis on need tegevused, et jõuda kokkulepituni (tegevuskava)?
  • Kuidas mõõdame tulemusi (seire)?

Laupäeval, 7. mail, kell 11.00 toimub „Mai kellukese“ kevadlaadal Tõrvandi keskusalal (raamatukogu esine plats) Kambja valla arengukava 2020–2030 mõttetalgud, kus kohal on arengukava teemavaldkondade vastutajad, kes koguvad valla elanike ideid arengukava uuendamiseks ja vastavad tekkivatele küsimustele. Oma ideid saab anda edasi nii suuliselt kui kirjalikult.

Kujundame üheskoos Kambja valla tulevikku!

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineErametsaomanik: plaan on panna kaasikusse kasvama 10 000 pässiku tüüblit
JärgmineVallavalitsuse istungilt 04.05.2022