Vallavalitsuse istungilt 04.05.2022

520
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaalküsimused. Kinnitati valla äriühingute majandusaasta aruanded, määrati toetusi mittetulundusühendustele ning käsitleti teisi olulisi küsimusi.

Antud ehitusload: Soinaste külas Välja tn 6/Välja tänav L2 gaasitorustiku rajamiseks; Reolasoo külas Vodja abihoone püstitamiseks; Ülenurme alevikus Veskivilla tn 11 soojuspuuraukude rajamiseks; Tõrvandi alevikus Rukki tn 18 ja Lemmatsi külas Mäelille tn 7 üksikelamu püstitamiseks; Kambja alevikus Kesk tn 4 väliklassi püstitamiseks; Räni alevikus Ülle ja Piirikese DP ala tänavatel reovee-, sademevee ning gaasitorustiku rajamiseks; Kambja põhikool slackline pargi rajamiseks.

Projekteerimistingimused antiUhti külas Valgekõrtsi tee 26a kinnistule jaLaane külas Loojangu tn 25 kinnistule päikeseelektrijaamade projekteerimiseks.

Kasutusluba anti Õssu külas Tõnissoni tee 16 kinnistule püstitatud üksikelamule.

Lisaks määrati Madise külas asuva Põlluääre katastriüksuse lähiaadressid ja sihtotstarbed ning Palumäe külas asuva Lepiku katastriüksuse sihtotstarve.

Sotsiaalküsimuste osas võeti vastu toetustega seotud otsused ning anti volitus eestkostja ülesannete täitmiseks. Samuti anti nõusolek eluruumi üürilepingu sõlmimiseks.

Eraldatud toetused:1750 eurot MTÜ Õnnemaale Tõrvandi kevadlaada„Mai Kelluke” läbiviimiseks,

800 eurot Tartumaa Spordiliidule raamatu „Tartumaa Spordiliit 90″ koostamise ja trükikulude katteks.

Koosolekul kinnitati ka valla äriühinguteOÜ Ülenurme Teed ja OÜ Olme 2021. a majandusaasta aruanded. Anti nõusolek riigihanke väljakuulutamiseks Soinaste lasteaias Laululind, kinnitati Kambja põhikooli õueala projekteerimise ostumenetlus.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Kino maale
EelmineKambja valla arengukava muutmiseks ja eelarvestrateegia uuendamiseks moodustati juhtrühm
JärgmineJätkuvad vastuvõtud kõige väiksematele vallaelanikele