Vallavolikogu andis loa munitsipaallastehoiuteenuse ruumide ja lasteaiateenuse moodulite riigihanke korraldamiseks

187
Foto: Marko Ojakivi

18. mail toimunud volikogu istungil anti nõusolek munitsipaallastehoiuteenuse ruumide ja lasteaiateenuse moodulite riigihanke korraldamiseks, andes eelduse lastevanematele kasutada omavalitsuse lastehoiukohti.

Munitsipaallapsehoiuteenuse ruumid peavad vastama rahvatervise seaduse alusel kehtestatud lapsehoiuteenuse tervisekaitsenõuetele, arvestades lapse arenguliste vajadustega. Lasteaiateenuse moodulid, mis üüritakse lasteaiateenuse pakkumiseks paigutatakse olemasolevate lasteaedade juurde täiendavate rühmade avamiseks, et leevendada lasteaia järjekorda.

Lähiaastatel on vallavalitusel plaanis luua uued kümnerühmalised lasteaiad Räni alevikku Päikeseratta kinnistule ning Soinaste külla Võsumäe kinnistule.

Hanke tulemusel leitud sobiva pakkujaga sõlmitakse leping viieks aastaks, võimalusega pikendada lepingut samaks perioodiks. Ruumide ja moodulite üleandmise eeldatav periood on september–detsember 2022. a.

Lisaks loa andmisele riigihangete korraldamiseks, otsustati mitte algatada detailplaneeringut Pühi külas asuva Vana-Sepa maaüksusel ning võeti vastu otsus, et detailplaneeringute algatamise otsustamine jääb volikogu pädevusse. Samuti käsitleti istungil teisi olulisi teemasid. Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVaata järgi: Otse vallavolikogu istungilt
JärgmineKambja valla tulevik on liikumisvõimaluste mitmekesisus