Vallavalitsuse istungilt 26.05.2022

225
Foto: Heigo Mägi

Päevakorras olid ehitus- ja planeeringu-, maa-, sotsiaalküsimused. Eraldati rahalisi vahendeid kultuuritegevuse toetamiseks, otsustati korraldada riigihange moodulite üürimiseks lasteaiateenuse osutamiseks ning käsitleti teisi olulisi küsimusi.

Anti projekteerimistingimused Reola külas asuva Nirgi tee 3 krundil kehtiva detailplaneeringu täpsustamiseks.

Antud ehitusload:

  • Lemmatsi külas Kannistiku tee 61 puurkaevu rajamiseks
  • Soinaste külas Tolga 14, 16, 18, 20 ja 22 üksikelamute püstitamiseks
  • Räni alevikus Lehe 16 üksikelamu püstitamiseks
  • Käpa AÜ 38 üksikelamu püstitamiseks

Antud kasutusload:

  • Laane külas Loojangu 2 kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Mäekülas Kasesalu kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Uhti külas Valgekõrtsi tee 12a kinnistule püstitatud üksikelamule
  • Raudrohu kinnistutele rajatud sademevee torustiku kasutusele võtmiseks

Maaküsimuste osas määrati Laane külas asuva Tiigiserva katastriüksuse jagamise käigus tekkivatele katastriüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed ning Õssu külas asuvale liikluspinnale nimeks Remmelga tänav.

Sotsiaal- ja haridusküsimuste osas määrati pere- ja sotsiaaltoetusi, otsustati toetada eraisikute osalemist huvitegevustes. Samuti arutati mitmeid sotsiaalküsimusi ning tehti nende osas vajalikke otsuseid.

Koosolekul otsustati eraldada 3650 eurot SAle Eesti Maaelumuuseumid jaaniõhtu korraldamiseks Ülenurme alevikus.

Samuti otsustati korraldada riigihange moodulite üürimiseks lasteaiateenuse osutamiseks, mille täitmise tähtaeg on detsember 2022 ning lubati Kuuste Grupp OÜl avada perioodil 01.06.–28.08.2022 laupäeviti kell 12.00–00.00 suvine välikohvik „Kohvik – Grill“.

Vallavalitsuse istungi protokollid on leitavad Kambja valla dokumendiregistrist.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineUkrainlastega lõimitud koolielu Kambjas
JärgmineBussi- ja rongiliinide muudatused