Presidendi külaskäik Õnnemaale

1459
Esimeses reas vasakult Merike Raudnagel, Kersti Leis, Kersti Kaljulaid, Melani Alliksaar, Kadi Laaneots, Merit Leiman, Lenel Karu. Tagumises reas Aivar Aleksejev, Hendrik Jürgenson, Toomas Samuel Silbaum, Mihkel Mariuz Jezierski, Grete Anete Karpov, Kaisa Alliksaar, Ranel Sarapuu. Foto: Mailin Aasmäe / VPK

4. mail külastas Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid Ülenurme Pere- ja noortekeskust. President saabus kell 11.45 ning lahkus kell 12.45.

Selle aja jooksul toimus vestlusring president Kersti Kaljulaidi, Kambja vallavanema Aivar Aleksejevi ning Õnnemaal tegutsevate noorte, noorsootöötajate ja osade huviringide juhendajatega.

Noortekeskuse poolt olid kohal MTÜ Õnnemaa juhataja Kersti Leis, noorsootöötajad Kaisa Alliksaar ja Kadi Laaneots, robootikaringi juhendaja Ranel Sarapuu, noorte ja täiskasvanute õmblusringi juhendaja Merike Raudnagel. Noorte tegemistest rääkisid hästi palju noored ise. Kooliõpilased ning Õnnemaa tantsustuudio Neptune treenerid Grete Anete Karpov ja Merit Leiman rääkisid programmist „Noortelt noortele“. Õpilane Mariuz Jezierski arutles noorte osaluse ja noortevolikogu teemadel. JJ Street tantsukool Tõrvandi treener Lenel Karu teemaks oli koostöö. Hendrik Jürgenson, kes on Õnnemaa IT-administraator, rääkis vabatahtlikkusest ja kogukonnapraktikast, õpilane Melani Alliksaar viis kohalolijad kurssi Ülenurme õpilasmaleva tegemiste ja plaanidega. Toomas Samuel Silbaum käsitles noorte omaalgatuse ja noortefondi teemat.

Põgusalt arutletigi noortekeskuses toimuva üle järgnevatel teemadel: huvitegevus, noortevolikogu, noorte omaalgatus, õpilasmalev, koostöö, programm „Noortelt noortele“, toidupank ning pikemalt peatuti noortekeskuses toimuva vabatahtliku ja kogukonnapraktika tööl. Vestlus kulges hoogsalt ja väga meeldivalt.

Presidendi arvamus ja tänu presidendi FB-kontolt:

„Ülenurme Pere- ja noortekeskuses on noorte suhtumine ja süda täpselt õiges kohas. Lisaks huviringidele – mida korraldavad noored ka ise – katsetatakse ka vabatahtlikku tööd. Nii toetatakse üksteist, aga ka ülejäänud vallaelanikke. Vabatahtliku töö kogemus on väga oluline, sest annab võimaluse kokku puutuda väga erinevate inimestega ja anda seejuures endale ka vajalikku julgust.”

„Aitäh teile, et te tõestate – koostegemises on rõõm! Kersti Kaljulaid“ Sellised presidendi kirjutatud sõnad jäid noortekeskuse külalisraamatusse meenutusena sellest erilisest visiidist.

Õnnemaa tänab president Kersti Kaljulaidi külaskäigu, julgustavate ning toetavate sõnade eest!

KERSTI LEIS,
MTÜ Õnnemaa juhataja

 

Kino maale
EelminePitsivahtu ja meelihellitavaid elamusi
JärgmineÕnnemaa kogukonnapraktikandid Maarja Külas projektiga „Märka erinevat“