Vallas käis vabariigi kõrgeim külaline

3127

4. mail oli meie vastses suurvallas mitmel poolt tunda isemoodi elevust. Lõuna-Eestis ja sealhulgas ka meie vallas oli sel päeval ametivisiidil Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Tema soovidest-ootustest oli eelnevalt ka teada antud: tutvuda valla inimeste, ettevõtete ja seltsidega.

Hommikupoolikul külastaski president Kambja valla lõunapoolse piiri ääres Talvikese külas tegutsevat Andre Farmi, mida majandavad Aivar Alviste ja Erika Pääbus. Presidendi FB-lehel leidub selle külastuse kohta kiitev kajastus: „Andre Farm on justkui probleemilahendamise meistriklass. Et piimakriisi ajal lehmi tapamajja ei peaks viima, aga piimafarm ikka alles jääks, otsustati proovida, kas piimast ehk hoopis ise kvaliteetjuustu teha saaks. Sai küll, ja kuidas veel. Siin küpsevad täna juustud: mõned paar kuud, mõned aasta, mõned kaks. Suvel saab juustuteo algusest kolm aastat ning siis avatakse ka paar päris alguses tehtud juustu.“ Sinised kilesussid jalas, jalutas president ka loomade vahel söödakäigus ja pakkus neile maiuspalaks leibagi. Suurte siiraste silmadega uurisid Mammukesed (nõnda kutsuvad Andre farmi pidajad oma sõralisi sõpru) kõrget külalist, mõnegi looma kare keel sai napsata pala otse presidendi sõrmede vahelt.

Ülenurmes külastas Kersti Kaljulaid siinset pere- ja noortekeskust. Presidendi kontol postitatud ühispildi juurde on lisatud selle kohta tekst: „Ülenurme Pere- ja Noortekeskuses on noorte suhtumine ja süda täpselt õiges kohas. Lisaks huviringidele – mida korraldavad noored ka ise – katsetatakse ka vabatahtlikku tööd. Nii toetatakse üksteist, aga ka ülejäänud vallaelanikke. Vabatahtliku töö kogemus on väga oluline, sest annab võimaluse kokku puutuda väga erinevate inimestega ja anda seejuures endale ka vajalikku julgust.“

Meie vallaga seotud visiidi viimaseks osaks oli kokkusaamine kohaliku omavalitsuse esindajatega. Enne töist kohtumist Kambja Vallavolikoguga esitasid Ülenurme Muusikakooli õpilased kammersaalis kokkutulnuile mõned muusikapalad. Seejärel rääkis Kersti Kaljulaid meie kõigi jaoks olulistel teemadel: toetumine kogukonnale, vabatahtlik tegevus, noorte sidumine kohaliku elu ja kogukonnaga, et suurlinna tuled neid vääramatu jõuga eemale ei tiriks. Teiseks pakiliseks teemaks on presidendi hinnanguil kõik, mis seotud sotsiaalteenusega. Oluliseks tuleb hinnata veel laiapõhjalist tsiviilkaitset, Eesti välispoliitikas märgivad presidendi sõnul väga tähtsat rolli ÜRO, NATO, Euroopa Liit. Küberkaitse on meie kõigi jaoks üha paisuva tähendusega.

Ent eluliselt ülioluline on presidendi sõnul ka teede korrasolek, päästeameti tegutsemine ja päästjate kasinad palgadki tõusid teemaks. Räägiti hooldekeskustest, haridusest, tervishoiust, sotsiaalteenustest üldse. Hetkeolukorrast Kambja vallas rääkisid ja küsimusi esitasid meie vallarahva esindajad volikogus ja valla ametnikud. Tore oli kuulda sotsiaalosakonna juhataja Rahel Tamme väljendatud hinnangut vastloodud ühendvalla toimetuleku kohta, et ühendvallas on sellealane koostöö päris kenasti laabuma hakanud.

Tõrvandi päästeseltsi tegemistest rääkis selle juht Toomas Arumägi. Kuivõrd päästeteenused olid üheks huviteemaks ka presidendil, läks sellel teemal üsna elavaks aruteluks.

Tõsiselt kõnetas presidenti ka haridusteema. Mõneski osas vajaks haridus lausa radikaalsemat läbimõtlemist; Kersti Kaljulaid avaldas arvamust, et haridussüsteem võiks olla vabam ja et näiteks ülikooli astumiseks ehk poleks siiski ilmtingimata tarvis gümnaasiumi lõputunnistust. President väljendas hariduse ja kodudega, inimeste liigse hõivatusega seoses ka sügavalt inimlikku muret: „Vanemad, rääkige oma lapsega! Muidu tuleb teil varsti temaga logopeedi juurde minna…“

Kogu kokkusaamise õhustik oli mõnusalt kodune ja omavaheline suhtlemine pingevaba ning väärikalt muhe. Head muljed kohtumisest olid ka noortekeskuse inimestel. Iseäranis rõõmustasid presidendiga toimunud kokkusaamise üle meie valla noored, aga eks jutuainet sel teemal jätkus ja jätkub paljudel veel pikemakski ajaks. „Soe“ ja „südamlik“ olid presidendi ja tema kaaskonnaga kohtumise muljeid kuulates kõige sagedamini kõrva hakanud märksõnad.

MAIRE HENNO

Kino maale
EelmineLõpuaktused valla koolides
JärgmineRattamatkast huvitatud on oodatud Pangodisse