Valla kaks teed saavad tolmuvaba katte sel suvel

945
Foto: Heigo Mägi

Rebase – Küti tee (pikkus 1947 m) ja Kambja aleviku Põllu tänava (pikkus 1004 m) tolmuvaba katte rajamiseks sai Kambja vallavalitsus 94 523, 40 eurot toetust  Euroopa Regionaalarengu Fondist meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ kaudu. 

Projekti kogumaksumuseks on 111 204 eurot, sellest valla omaosalus 16 680,60 eurot.
Projekti peamiseks eesmärgiks on ettevõtlusele paremate tingimuste loomine, et edaspidi laiendataks nii olemasolevat tootmist kui asutataks piirkonda uusi ettevõtteid.

Teeolude kvaliteedi parandamine mõjutab positiivselt ka töötajate tööl käimise tingimusi: teekond muutub ohutumaks (puudub tolm, pori), jalgsi ja jalgrattal on mugavam liigelda. Tee kvaliteet avaldab olulist mõju kogu vajalikule autotranspordile.

Teostatavate tööde käigus lisatakse olemasolevate teede katetele 10 cm purustatud kruusa, millega suurendatakse tee kandevõimet ja antakse teele vajalik profiil. Tolmuvaba kate koosneb kolmest erineva fraktsiooniga killustiku kihist, millede vahel kasutatakse sideainet kihtide omavaheliseks sidumiseks. Teeolude paranemine aitab kaasa uute ettevõtete tekkele ning annab kindlust olemasolevatele ettevõtetele tegevuse jätkumiseks, töökohtade säilitamiseks ja uute loomiseks. Piirkond muutub atraktiivsemaks, mis omakorda aitab kaasa töökohtade arvu suurenemisele.

Pärast tolmuvabade katete rajamist vähenevad nendel teedel oluliselt kevadised, suvised ja sügisesed hoolduskulud. Projektiga kavandatud tegevused viiakse ellu selle aasta 15. augustiks Tööde teostamise ajal võib tekkida liiklemisel mõningaid ebamugavusi. Vallavalitsus ja tööde teostaja paluvad piirkonna elanikelt mõistvat suhtumist.

Kambja vallavalitsus

Kino maale
Eelmine„Kuuste unistused“ – edukas lavastus Kaija M Kalvetilt
JärgmineKampaania „Fassaadid ja piirdeaiad korda”