Tõrvandis Papli tänaval muutus parkimiskord

189

Tõrvandis korterelamute Papli 8a kuni 12a küljel tööpäevadel kell 9–16 on keelatud mootorsõidukite parkimine. Keeld kehtib liiklusmärkide „Parkimise keeld“, „Mõjupiirkond“ kirjega „↑200m↑“ piirkonnas.

Tõrvandis Papli tänava korterelamute juures rakendub parkimise keeld
Allikas: Maa-amet

Samuti paigaldatakse Papli tänavale liikluse rahustamiseks täiendav liikluskünnis 50 m kaugusele olemasolevast künnisest.

Muudatuse eesmärk Tõrvandis Papli tänaval on liiklusohutuse suurendamine ja ümberkaudsete elanike turvalisuse tagamine.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineKambja Ignatsi Jaagu kooli 335. lend
JärgmineKiivitaja talu üllatab suvisel kontserdihooajal uute esinejatega