Mälestame

222

Lehte Mandel
18.8.1932 – 24.8.2013,
Kõrkküla

Vello Lill
1.2.1945 – 29.8.2013,
Talvikese

Anna Roos
25.2.1932 – 31.8.2013,
Madise

Kino maale