Emajõe Veevärk tõstab detsembrist veeteenuse hinda

235

AS Emajõe Veevärk kehtestab alates 01.12.2022 uued veeteenuse ja reovee ärajuhtimise ning puhastamise teenuse hinnad.

„Olukorras, kus inflatsioon on ligikaudu 25% ja kõrge elektrienergia hind püsib, ei kata kehtivas veeteenuse hinnas sisalduv konkurentsiameti poolt heakskiidetud elektrienergia hind endiselt üldhuvi- ja elutähtsa teenuse tagamiseks vajalikke põhjendatud kulusid,“ seisab vee-ettevõtte teates.

Elektrikulu osakaal moodustab joogivee puhastamise, tarbijani toimetamise, reovee ärajuhtimise ja puhastamise kuludest ligikaudu 45 protsenti ning et tagada kvaliteetne ja järjepidev elutähtsa teenuse osutamine, tuleb AS-il Emajõe Veevärk kulude katmiseks taas veeteenuse hinda muuta. Vee-ettevõtete liit on teinud avaliku pöördumise riigikogule selleks, et elutähtsa teenuse osutajad saaksid stabiilse elektrienergia hinna, mis peataks ka veeteenuse hinnatõusu. AS-il Emajõe Veevärk ei ole olnud võimalik stabiilset elektrihinda kindlustada kuna ettevõte on riigihanke kohustuslane ning ükski elektrienergia müüja ei suuda fikseeritud hinnapakkumist jõus hoida üle 1 päeva, mis tulenevalt riigihanke reeglitest ei võimalda veevärgil elektrienergia ostmiseks lepingut sõlmida.

Uued hinnad on kooskõlastatud konkurentsiameti poolt.

                   Hind kuni 30.11.2022 Hind alates 01.12.2022
Tegevuspiirkonnad välja arvatud Elva linn m3 hind käibemaksuta m3 hind käibemaksuga m3 hind käibemaksuta m3 hind käibemaksuga
tasu vee eest 1,426 1,711 1,600 1,920
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest I grupp 2,085 2,502 2,355 2,826
tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II grupp 3,095 3,714 3,901 4,681
Kino maale
EelmineTõrvandis on avatud Tartu rattaringluse parkla
JärgmineVallavalitsuse istungilt 19.10.2022