Tutvuda saab Jõeveere puhkeala detailplaneeringuga

778

1. novembrist 14. novembrini said elanikud tutvuda Jõeveere puhkeala detailplaneeringu eskiislahendusega. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30. novembril kell 16 Ülenurme Gümnaasiumi algklasside majas, sissepääsuga Silmapiiri tänavalt.

Jõeveere kinnistule luuakse elanikele võimalused liikumiseks, kokkusaamiseks, vaba aja veetmiseks ja puhkamiseks. Joonis: AB Artes Terrae OÜ

Detailplaneeringuga saab tutvuda ka kodulehel.

Jõeveere planeeringualale on kavandatud mängu- ja sportimisvahendid, välijõusaalid, loodus- ja suusarajad, palliplatsid ning palju muud. Tegevustaskud on planeeritud peamise käimistrajektoori äärde ja radade ristumisele, et innustada inimesi liikuma ja avastama ümbritsevat.

Kogukonna ühtsuse arendamiseks luuakse alale ka kogukonnaplats. See on puhkeala grillimisvõimaluse, lõkkeplatsi, külakiige, lava ja suviste atraktsioonidega. Kogukonna ala juurde on kavandatud ala teenindavad hooned.

Välja soovitakse arendada terviklikult ka Porijõe matkarada, kus Porijõe tee ja Jõeveere kinnistu rekreatsiooniala on ühendatud sildadega üle jõe. Lisaks on kavandamisel ka Tõrvandi keskusala roheala.

Lisainfo: Triin Nõmmistu, Kambja Vallavalitsuse ehitus-, planeeringute- ja haldusvaldkonna abivallavanem, 5340 3160, triin.nommistu@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineValminud on Tartumaa arengustrateegia 2040 eelnõu
JärgmineNaisansambel Lüüra Lõuna-Eesti tuuril