Vallavolikogu andis vallavalitsusele ülesandeks valmistada ette Tõrvandi Kooli uus ehitushange

526
Kambja Vallavolikogu istung 21. detsembril Reola kultuurimajas. Foto: Marko Ojakivi

21. detsembril toimunud Kambja Vallavolikogu istungil otsustati anda vallavalitsusele ülesandeks valmistada ette Tõrvandi põhikooli uus ehitushange. Sügisel 2022 läbiviidud hange ületas oluliselt eeldatavat ehitusmaksumust ning uue hanke läbiviimiseks on nüüdseks valminud ka kooli põhiprojekt, mis lihtsustab pakkumiste tegemist ehitustöödeks.

Volikogus tutvustati läbiviidud hanke tulemusi. Madalaima pakkumuse esitas Embach Ehitus OÜ, kes pakkus kooli ehitusmaksumuseks 19,1 miljonit eurot.

Tõrvandi põhikool on asutatud 31. augustil 2021. Põhikoolis õpib kolm klassi lapsi. Möödunud volikogu istungil, 16. novembril kinnitati kooli põhimäärus. Lisaks koolimajale on Tõrvandi keskusalale kavandatud uus spordihoone koos vabaaja veetmise võimalustega ning teenuskeskus vallaelanikele.

Toimunud vallavolikogu istungil kiideti heaks Tartumaa arengustrateegia 2040 ning kehtestati Ülenurme Lasteaia Nurmepesa, Tõrvandi Lasteaia Rüblik, Soinaste Lasteaia Laululind, Kambja Lasteaia Mesimumm muudetud põhimäärused.

Anti load lasteaia sisustuse hankimiseks, et osutada munitsipaallasteaia teenust Linnavere tee 3, Soinaste külas ning hanke korraldamiseks toiduainetega varustamiseks omavalitsuse koolides.

Muudeti OÜ Ülenurme Teed ja OÜ Olme põhikirja, tuginedes riigihangete seaduses sätestatud sisetehingu erandile ning soovist täpsustada vallaastuste põhikirja sätteid.

Algatati ning kinnitati Lemmatsi külas asuva Piirivälja maaüksuse ja lähiala detailplaneering ning lähteseisukohtad.

Vastu võeti 2022. aasta teine lisaeelarve tulenevalt toimunud muutustest. Teise lisaeelarve maht on -5 009 426 eurot, mis on seotud investeeringutega valla haridusobjektidesse. Omavalitsuse käesoleva aasta eelarve kogumaht on 32 953 517 eurot.

Anti nõusolek võõrandada vallale kuuluv buss Mercedes-Benz.

Kinnitati muudatused majandus-, sotsiaal- ning arengu- ja planeerimiskomisjoni koosseisus.

Toimunud istungi materjalid on leitavad SIIT.

Järgmine Kambja Vallavolikogu istung toimub 25. jaanuaril kell 17 Reola kultuurimajas.

Lisainfo Tõrvandi Koolist: Illari Lään, Kambja vallavanem, 502 8538, illari.laan@kambja.ee

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineTõrvandi raamatukogus alustas tegevust raamatuklubi
JärgmineKambjasse toob veebruarist postiteenused personaalne kirjakandja