Toimuvad Kambja Valla Noortevolikogu valimised

359
Kambja Valla Noortevolikogu liikmed kohtumisel Tšehhis. Foto: erakogu

Kambja Valla Noortevolikogu on vallavolikogu juures tegutsev nõuandva õigusega osaluskogu, mis esindab Kambja valla noorte huve. Noortevolikogu valitakse kaheks aastaks.

Noortevolikogu liikmena on võimalik noorte soovid ja hääl vallavalitsuses ja -volikogus paremini kuuldavaks teha. Noortevolikogu ei tee poliitikat, vaid korraldab üritusi ja arutelusid spetsialistidega, teeb uuringuid noortelt noortele ja esitab ettepanekuid.

Noortevolikokku saavad kandideerida 14–21-aastased noored, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kambja vald või kes õpivad Eesti Hariduse Infosüsteemi andmetel Kambja valla üldhariduskoolis.

Noortevolikogu kandidaadil tuleb esitada isiklikult allkirjastatud kandideerimisavaldus valimiskomisjonile. Avalduse esitamise tähtaeg on 25. jaanuar 2023 (kaasa arvatud).

Avalduses tuleb esitada järgmised andmed

1) kandidaadi nimi
2) kandidaadi sünniaeg
3) õppeasutus, kus kandidaat õpib või töökoht
4) e-posti aadress ja telefoninumber

Avalduse võib paberkandjal tuua tööajal Kambja Vallavalitsusse Pargi 2 Ülenurmes või Kesk 2 Kambja teenuskeskusesse. Samuti saab selle saata digitaalselt allkirjastatuna aadressil vald@kambja.ee või reet.kiuru@kambja.ee.

Teate edastas: Marko Ojakivi, Kambja Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht, 515 6142, marko.ojakivi@kambja.ee

Kino maale
EelmineVallavalitsuse istungilt 04.01.2023
JärgmineÜldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise avaliku väljapaneku tulemuste aruteludest